Ogranak Matice hrvatske u Trogiru - izvješća

Predstavljen novi broj časopisa VARTAL

Ogranak Matice hrvatske u Trogiru i dvorištu Kneževe palače promovirao svoj časopis

Ogranak Matice hrvatske u Trogiru, povodom proslave 180. obljetnice osnutka Matice hrvatske, organizirao je u dvorištu Kneževe palače u Trogiru, promociju časopisa Vartal, koji su predstavili: prof. emeritusi Ljerka Šimunković i Ivo Babić te dr. sc. Danka Radić, jedna od urednika časopisa. Ostali urednici su: Nenad Veselić i Ivan Pažanin.

Tema ovog najnovijeg broja časopisa je "Trogir između dviju nasuprotnih obala/Mikrokozmi između snova i snatrenja". Više je priloga profesora, novinara, povjesničara, muzikologa s druge jadranske obale (Predrag Matvejević, Claudio Magris, Gyȍzȍ Szabó, Cecilia Campa, Tatjana Krizman, Marino Micich, David di Paoli Paulovich, Giuseppe Maria Pilo, Rocco Zani, Inoslav Bešker i Nenad Veselić), koji su svojim radovima obogatili poznavanje duge povijesne memorije ovoga drevnoga i višetisućljetnoga grada. Njihov prinos iznio je na vidjelo osobe gotovo već zaboravljene koje su mnogo dale jadranskoj, dalmatinskoj civilizaciji, kako hrvatskoj tako i ostalima koje su tu bile nazočne kroz stoljeća, pridajući sjaj i magičnu kompleksnost mjestima i životu svojih žitelja.

O utjecaju prekomorskih zemalja na trogirsku heraldiku pisala je Danka Radić, Ivo Babić o Rasponima Jadrana, o Stoljetnim vezama Dalmacije i Ancone te o povijesti roda Cippico. Iznimno iscrpan rad o mletačkim lavovima koji su uništeni ili oštećeni u incidentu 1932. godine, donio je Mario Jareb. Ovaj događaj imao je znatan odjek u tadašnjoj hrvatskoj/jugoslavenskoj i talijanskoj javnosti.  

Kao i svaki broj časopisa, ovaj je posvećen velikom samozatajnom umjetniku Jakovu Paviću. Igor Brešan je sjajnim tekstom evocirao uspomenu na ovog iznimnog umjetnika.     

U drugom dijelu časopisa: Studije, prikazi, osvrti, prosudbe, eseji.... Ante Bećir donosi „veterinarske“ rasprave Trogiranina Jakobela Vitturija (15. st.), prvog veterinarskog pisca iz Hrvatske; Hania Mladineo Mika iz Izvješća Ante Barbijerija iz 1843. godine. Povijesno-statističku-topografsku situaciju Trogira i njegovog kotara; te Josip (Bepo) Franulić kratki osvrt na obitelj Lovrić sevidskih korijena.  

Marina Vujčić, hrvatska spisateljica predstavila se s Tri priče, Darko Veršić s Okom Mediterana, Ivan Šoda Cotić s Krajem vremena, a Ivan Goleš, Ivan Pereža i Stjepan Omero, Pjesmama. Nenad Veselić i Ante Jurić donose prikaz Rječnika i gramatike trogirskoga cakavskoga govora Duška Geića i njegovog Ca, Danka Radić prikaz Okruške riči. Ričnika okruškoga govora Manuele Barete Buličić – Baretinke, Ivan Pažanin romana Zlonjiva Marka Palade, Ivana Prijatelj Pavičić knjige Ive Babića Trogir. Grad i spomenici, Ante Nadomir Tadić Šutra zbirke pjesama Ane čagalj Moje JA, te Mladen Domazet prikaz Vartla 1-2/2014./1-2/2015.

Budući da je djelatnost Ogranka Matice hrvatske u Trogiru, između ostaloga, čuvanje i njegovanje izvornosti i osobitosti hrvatskoga jezika Predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Trogiru  je donijelo Izjavu Ogranka Matice hrvatske u Trogiru glede sarajevske tzv. Deklaracije o zajedničkom jeziku iz 2017. godine.

I na kraju časopisa Aleksandra Bilić Petričević je priredila Kroniku kulturnih događanja u Trogiru (siječanj-prosinac 2016.-2017.).  

U prigodnom programu nastupio je: Dubravko Geić, akad. muzičar, violončelist.  

OMH u Trogiru

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva