Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji - knjige

Vinko Jelić

Parnassia Militia

(Strassbourg, 1622.)

Kritičko izdanje priredio: Franjo Bilić

KNJIGA JE DOBITNICA ZLATNE POVELJE MATICE HRVATSKE 2022. GODINE

Povodom 400. obljetnice prvotiska jednog od najznačajnijih spomenika hrvatskoga glazbenog baroka, Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji u suradnji s Hrvatskim glazbenim centrom (uz pokroviteljstvo Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Grada Svete Nedelje) objavio je suvremeno kritičko izdanje jedine u cijelosti sačuvane zbirke duhovnih koncerata hrvatskoga ranobaroknog skladatelja Vinka Jelića Parnassia militia, koju je tiskao Paul Ledertz u Strasbourgu 1622. Knjiga predstavlja jedinstveni glazbenoznanstveni pothvat, jer su implementirana najnovija muzikološka saznanja o izvodilačkoj praksi ranoga baroka i primjeni postulata tzv. povijesno obaviještene izvedbe (engl. HIP - historically informed performance). Zahtjevan i mukotrpan proces transkripcije i transliteracije tzv. bijele menzuralne robmoidne notacije u suvremeni notni partitumi zapis (5 različitih sveščića u jedinstvenu partituru) izveo je Mo. Franjo Bilić, koji je specijalizirao glazbenu paleografiju u Amsterdamu, Bernu i Beču, dok su recenzenti i suradnici na izdanju bili prof. dr. Ennio Stipčević i red. prof. art. Mario Penzar. Ovime smo učinili našu vrijednu glazbenu i kulturnu baštinu dostupnom za izvođenje i istraživanje kako glazbenoj i stručnoj, tako i najširem spektru zainteresirane javnosti. Kritički (znanstveni) aparat i relevantne informacije u izdanju tiskane su trojezično (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku) što knjigu čini internacionalnom i učinkovitim sredstvom za širenje vrijedne, ali do sada nedostupne i manje poznate hrvatske kulturne baštine.

Knjiga je predstavljena na 52. Varaždinskim baroknim večerima, a slijedi i njezina promocija u Strasbourgu povodom obilježavanja 30. obljetnice međunarodnoga priznanja Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom MVEP RH i 400. obljetnice objave prvotiska zbirke Vinka Jelića. Ovime hrvatsku kulturnu i glazbenu baštinu na svojevrstan način vraćamo u europski kontekst u kojemu je i nastala, a predstavlja nepobitan dokaz pripadnosti zapadnoeuropskome civilizacijskom i kulturnom korpusu.

Autori

Parnassia Militia

Arhiva

Klikni za povratak