Ogranak Matice hrvatske u Šibeniku - knjige

Gordana Čupković

Starohrvatski Te Deum

Filološka rekonstrukcija

Urednica: Zdenka Bilušić

Knjiga koju imate pred sobom zamišljena je kao jezičnofilološka početnica, na tragu starih bukvara i praktičnih priručnika u kojima su posredovani tekstovi koji su predmet ovdje predstavljenoga istraživanja. U njoj se na primjeru proučavane građe donosi uvod u filološku povijesnojezičnu analizu kao i osobiti pogled na djelovanje istaknutih crkvenih pisaca i zauzetih filologa, koji je i pogled na jedan aspekt povijesti hrvatskoga književnoga jezika. U knjizi se komparativno jezičnofilološki obrađuje petnaest starohrvatskih prijevoda, prijepisa i prepjeva ranokršćanskoga himna Te Deum laudamus, nastalih od 14. do 19. st. Pri tome se ne uspostavlja osnovni ili polazni tekst, već se sve inačice donose cjelovito u vremenskom slijedu i jednakovrijedno, iako je vidljiv i utjecaj među pojedinim tekstovima kao što su vidljivi i različiti pokušaji autorskih zahvata. Osmišljavajući koncept priređivanja hrvatskoga srednjovjekovnoga pjesništva, na tragu prakse hrvatske tekstološke tradicije od Jagića preko Fan-ceva, Amir Kapetanović ističe kako su „otvorena narav i nestabilnost u formi i sadržaju glavne [su] karakteristike živa tkiva srednjovjekovnoga teksta pisanoga na europskim narodnim jezicima" te kako su „pisani tragovi hrvatskoga srednjovjekovnoga duhovnoga pjesništva uglavnom [su] odrazi prenošenja tekstova grlima kolektiva (bratovština), a ne zapisi nastali iznenadno u nadahnuću srednjovjekovnoga pisca" (Kapetanović 2010: XVII). Iz navedenoga proizlazi karakter anonimnosti prvoga prijevoda kao i otvorenosti anonimnim pučko intoniranim preradama koje, na primjeru pjesničkoga teksta koji se izvodio u okviru obrada Mise te je zbog toga u znatnoj mjeri i ustaljen, i nisu toliko brojne te se uglavnom svode na razlikovanje u određenim jezičnim osobinama, a znatnije su intervencije vezane uz promjenu versifikacijskoga oblika.

- iz uvoda autorice

Djelo je primarno namijenjeno čitateljima koje zanima srednjovjekovna religiozna književnost, ali i svim filolozima koje zanima liturgijska poezija. Himan Te Deum laudamus važan je segment te poezije i zapravo će svatko tko želi spoznati kako je taj himan kontekstualiziran u hrvatsku književnost naći svoj interes u čitanju ove knjige. Svoj će interes u knjizi pronaći i studenti kojima će ona poslužiti kao dobra osnova za vlastite jezične i kulturološke analize.

- Izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović

Knjiga donosi povijesnojezičnu obradu petnaest starohrvatskih prijevoda, prijepisa i prepjeva ranokršćanskoga himna Te Deum laudamus, koji su nastali od kraja srednjega vijeka (14. stoljeće) do kraja 19. stoljeća, a koji se raščlanjuju na grafijskoj, gramatičkoj i semantičkoj razini. (...) Raščlamba odabranoga teksta pokazuje svu složenost, slojevitost i raznolikost međujezičnih i/ili međudijalektnih utjecaja u povijesti hrvatskoga književnogjezika, čime služi kao uzoran primjer za sva buduća djela s istim ili sličnim ciljem.

- Doc. dr. sc. Ivana Eterović

Recenzenti: Tanja Kuštović, Ivana Eterović

Starohrvatski Te Deum

Arhiva

Klikni za povratak