Ogranak Matice hrvatske u Šibeniku - izvješća

Predstavljanje knjige TEORIJA UMIJEŠANOSTI PROMATRAČA ILI ISTOČNI GRIJEH ZNANSTVENIKA autora Nevena Ninića

Interpretacija fizičkih zakona može biti ispravna ili pogrešna. Ispravna je samo onda kada je znanstveni promatrač odabrao takvo svoje stajalište u odnosu na promatrani fenomen, da promatračevo gibanje, ali i njegov pogled na svijet, nisu skriveno ugrađeni u opis fenomena što ga opaža. U protivnom on bi bio umiješani ili neobjektivni promatrač. U prvom dijelu ovoga teksta, od drugog do sedmog poglavija dokazuje se da danas takva umiješanost postoji i daje prevladavajuća interpretacija egzaktnih prirodnih i tehničkih znanosti pogrešna.

slika

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu OMH u Šibeniku predstavio je 29. travnja novo izdanje, knjigu Teorija umiješanosti promatrača ili Istočni grijeh znanstvenika Nevena Ninića, znanstvenika i inženjera u području teoretske i eksperimentalne termodinamike i pretvorbi energije, umirovljenoga redovitog profesora na FESB-u u Splitu. U znanstveno-popularnom djelu autor iznosi otkriće koje otvara novi kut gledanja na fizičke osnove egzaktnih prirodnih i tehničkih znanosti, naglasio je predstavljač Sandro Nižetić. Radi se o interpretaciji fizičkih zakona koja je, prema Niniću, ispravna samo onda kada je znanstveni promatrač odabrao takvo stajalište u odnosu na promatrani fenomen da promatračevo gibanje, ali i njegov pogled na svijet, nisu skriveno ugrađeni u opis fenomena što ga opaža. Autor je rekao da se radi o radikalnom otkriću koje se teško probija u znanstvenu javnost, između ostaloga i zato što dio te javnosti nije neutralan i što otkriće može biti razlogom za preispitivanje svjetonazora svakog čitatelja. (Zdenka Bilušić)

Izvor: Vijenac, br. 579

Iz Predgovora knjizi:

Ideja koja se u ovoj knjizi izlaže i razvija iznesena je na hrvatskom jeziku od 2008. do 2011. u dva sveučilišna udžbenika i jednom članku u časopisu “Filozofska istraživanja”. No zbog gotovo nikakve cirkulacije objavljenih knjiga izvan matičnih fakulteta i zbog određene znanstvene klime u Hrvatskoj, smatram da je potrebno da se na ovaj način obratim i široj zainteresiranoj javnosti pišući na popularan, ali znanstveno korektan način. Tekst je namijenjen kako opće kulturno zainteresiranim čitateljima, tako i stručnjacima koji su na bilo koji način u dodiru s egzaktnim znanostima. Sama ideja, na prvi pogled strogo znanstvena, ima praktičnu važnost i za široku javnost, jer može utjecati na pogled na svijet i na svjetonazor svakog čitatelja.

Zbog boljeg razumijevanja o čemu se radi, u prva tri poglavlja ispričat ću jednu znanstvenu “priču” o energiji. Priča je istinita, dalekosežna i trebala bi biti bliska svakome čitatelju koji je nekad u srednjoj školi slušao fiziku, točnije zakon o postojanju i očuvanju energije. Taj zakon jedan je od temeljnih prirodnih zakona i na prvi pogled nema ničega zajedničkog sa svjetonazorom znanstvenika ili stručnjaka koji se njime bave. Jer, čini se, fizički zakoni su svuda isti: u Sjevernoj Koreji i u Europi, u Saudijskoj Arabiji i u Sjedinjenim državama. Radi se o tome da zakon o energiji količinski i brojčano jest za svakog isti, ali interpretacija istoga se razlikuje i ovisi o svjetonazoru znanstvenika koji se njime bave i o načinu njihova razmišljanja stečena tijekom školovanja. Svaki znanstvenik će, na primjer, svaku prirodnu pojavu interpretirati tako da se uklapa u njegov pogled na svijet, iako se po pogledu na svijet znanstvenici međusobno znatno razlikuju. Interpretirati pak znači tumačiti na svoj način smisao (bit) zakona, zatim što se u zakonu podrazumijeva, a da u njegovoj formulaciji nije rečeno, pa čak i to je li neki iskaz uopće zakon ili je nešto drugo (više o ovome u poglavljima 5. i 6.).

Interpretacija fizičkih zakona može biti ispravna ili pogrešna. Ispravna je samo onda kada je znanstveni promatrač odabrao takvo svoje stajalište u odnosu na promatrani fenomen, da promatračevo gibanje, ali i njegov pogled na svijet, nisu skriveno ugrađeni u opis fenomena što ga opaža. U protivnom on bi bio umiješani ili neobjektivni promatrač. U prvom dijelu ovoga teksta, od drugog do sedmog poglavija dokazuje se da danas takva umiješanost postoji i daje prevladavajuća interpretacija egzaktnih prirodnih i tehničkih znanosti pogrešna.

Ali zašto je interpretacija zakona o energiji, pa i cjelokupnoga sadržaja prirodnih i tehničkih znanosti, svjetonazorski važna za znanstvenu i širu javnost? Izlaganje započinje odgovorom i obrazloženjem odgovora na to pitanje.Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva