Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu - izvješća

In memoriam Stiepo Andrijić (17.III.1944 – 11.XII.2023)

slika

Životni put  Stiepe Andrijića započinje u seocetu Gora kod Kaknja u središnjoj Bosni 17. III. 1944 godine a završio se u Sarajevu 11.12.2023 godine.

Osnovnu školu je završio u Kaknju, a Srednju ekonomsku školu završava u Sarajevu gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu 1967 godine. Nakon završetka studija radio u fabrici Bratstvo iz Novog Travnika, te u Energoinvestu. Magistrirao je na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu 1973 godine, a već 1975 godine doktorira na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu sa tezom Konverzija zajma i njezini financijski efekti. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je od 1969 obnašao funkciju asistenta a odmah nakon doktorata biran je u zvanje docenta, te u izvanrednog profesora 1980 godine. Redoviti profesor je postao 1985 godine. Na tome fakultetu je obnašao i dužnost dekana, prodekana (dva mandata) te pročelnika katedre u više mandata. Obnašao je dužnost predsjednika vijeća i bio voditelj poslijediplomskih studija, zastupnika u Skupštini Univerziteta u Sarajevu i predsjednika Komisije za nastavu, znanstvenoistraživački i umjetnički rad, te bio zastupnik u Skupštini Zajednice za visoko obrazovanje BiH.

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu biran je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 1995 godine. Također je bio voditelj i predavač  na više kolegija na ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Banjoj Luci, Mostaru, Splitu, Istočnom Sarajevu i Travniku. Također je bio rektor privatnog Internacionalnog univerziteta "Philip Noel-Baker" u Sarajevu.

Obnašao je i funkciju guvernera Narodne banke BiH  u periodu od 1992. do 1994. godine, a nakon toga je bio ministar u Vladi FBiH od 1994. do 1996. godine. Jedno vrijeme je obnašao funkciju člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH te predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u FBiH.

Bio je utemeljitelj, voditelj i redaktor više znanstvenoistraživačkih projekata iz područja međusektorskog modela, analize i projekcija strukture privrede, ekonomskog razvoja, matematičkih i ekonometrijskih modela, te vlasničkog utemeljenja društvene imovine - privatizacije. Uz to, bio je voditelj Ekspertnog tima Vlade FBiH za izradbu sustavnih zakona i pratećih propisa za područja vlasničkog utemeljenja društvene imovine, tržišta kapitala i novca, stranih ulaganja, koncesija.

Stiepo Andrijić je bio član Središnje uprave HKD Napredak u tri mandata i Nadzornog odbora Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije. Uređivao je znanstvenu biblioteku Biblioteka ekonomika. Član je Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANU BiH i dopisni član Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH. Nositelj je Orden rada sa zlatnim vijencem od 1985 godine, Šesto aprilske nagrade Grada Sarajeva  davne 1989 godine i Međunarodne povelje humanista  za 1986 godinu.

Autor je većeg broja stručnih i sveučilišnih knjiga, brojnih  studija i analiza. Publicirao je više od stotinu istraživačko-znanstvenih članaka i recenzija u domaćim i inozemnim stručnim časopisima. Također je objavio u dnevnoj štampi i brojna reagiranja na dnevno političke probleme koji su bili iz domena ekonomije. Također, sudjelovao s izlaganjima na više međunarodnih znanstvenih skupova.

Značajan je njegov doprinos na više međunarodnih znanstvenih skupova kao i brojna reagiranja na dnevno političke probleme iz domena ekonomije.

Predsjednik ogranka Matice hrvatske u Sarajevu je bio od 2018. godine. Zadnjih godina je bolovao ali je njegova smrt ipak došla neočekivano. 

Smrću Stiepe Andrijića smo izgubili mnogo, te neka mu je laka Bosanska zemlja.

Dalibor BallianUredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva