Ogranak Matice hrvatske u Rovinju - izvješća

Susret ogranaka Matice hrvatske iz Istarske županije

Ogranci Matice hrvatske iz Istarske županije, obgrljeni Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, pod pokroviteljstvom rektora Alfija Barbierija, okupili su se 11. rujna na Fakultetu ekonomije i turizma kako bi predstavili rezultate svoga rada te buduće planove. 

Na susretu su u ime središnjice sudjelovali predsjednik MH Stipe Botica, glavni tajnik Zorislav Lukić, Evelina Rudan Kapec, tajnica predsjedništva Ana Kranjčić te tajnica za ogranke Ida Hitrec, a iz ogranaka Vitomir Jadrejčić i Vladimir Hammer (OMH u Bujama), David Ivić (OMH u Pazinu), Daniel Mikulaco (OMH u Puli), Goran Zgrabljić i Denis Sošić (OMH u Rovinju) te Božidar Cvenček (OMH u Umagu). O vezama MH s Istrom uvodno je govorio predsjednik MH Stipe Botica kazujući na koji se način MH od početaka brinula o kulturnom i nacionalnom identitetu Istre. Stihovima velikog istarskog pjesnika, Zvane Črnje, izlaganje o hrvatskoj kulturi iz istarske perspektive započela je Evelina Rudan Kapec. Prizivajući uz Črnju i Matu Balotu, govorila je o načinu na koji je u Istri kroz povijesne mijene ideja pisanja na čakavskom narječju bila stvar identitetskog potvrđivanja. Izbor lirike Danijela Nančinovića Libar od vrimena (1984) pokazuje da se u to vrijeme jezik afirmirao na različite načine i tada je to bio poetski izbor, znak da se tada već slobodno može pisati na čakavskome.


Sudionici susreta ogranaka Matice hrvatske iz Istarske županije
Snimila Ida Hitrec

Nositelji nastojanja očuvanja kulturnog i nacionalnog, usmjereni na budućnost, danas su istarski Matičini ogranci. OMH u Puli ima prostor u povijesnoj jezgri grada. Ostvaruje raznovrstan program, razgranat u književnom, likovnom, glazbenom i filmskom salonu. Među novijim projektima važno je sudjelovanje Ogranka u organizaciji dvaju skupova: Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli te Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. st. (suorganizatori: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet u Puli, Centar Institut Puškin i Hrvatsko društvo nastavnika ruskog jezika i književnosti).


Daniel Mikulaco i Stipe Botica ispred prostorija
OMH u Puli

Božidar Cvenček upoznao je s okolnostima u kojima se OMH u Umagu našao nakon smrti dvaju predsjednika, Stelija Prodana (2016) i Mate Vidovića (2018), zbog čega je Ogranak imao poteškoće u radu do 2018, kada je on postao predsjednikom. Istaknuo je važne aktivnosti u prethodnoj godini – tribine, predstavljanja knjiga te dva izdanja, posebno se ponoseći ponovnim izdavanjem dvobroja zbornika Bujština, koji izlazi od 1967. U planu je izdavanje novog broja, zbirke dječjih pjesama te ilustrirane zbirke istarskih nadnaravnih bića.

Iz rada OMH u Bujama posebno valja istaknuti osnivanje triju biblioteka Bujski grozd (2011), Prvi koraci (2012), u kojoj se objavljuju prvi radovi autora, i Buješki kronotop (2018), u kojoj je objavljena vrijedna knjiga Glagoljski natpisi i zapisi na Bujštini, nagrađena Srebrenom poveljom MH 2018. Ogranak je pokrenuo digitalizaciju novina Hrvatski glas te kontinuirano donira izdanja školama.

Uz mnoge uspjehe OMH u Pazinu – izdavaštvo, manifestacije, Sajam knjiga pazinskih izdavača, predsjednik David Ivić naglasio je nadolazeći veliki projekt OMH u Pazinu i Čakavskog sabora – tiskanje faksimila Misala kneza Novaka iz 1368.

Predavanja, tribine, literarni natječaji samo su neke od bogatih aktivnosti OMH u Rovinju, koji od 1993. ima sjedište u Hrvatskom kulturnom domu. Svečanom je akademijom Ogranak obilježio 175. obljetnicu MH, a posebno se ponosi likovnim radionicama započetima 2016. i filmskim radionicama za učenike osnovnih škola od 2018. Goran Zgrabljić prezentirao je rezultate radionica – veliki mural Rovinja i osvijetljenu maketu Rovinja, koja je bila izložena i u rovinjskom Multimedijalnom centru. U 2019. polaznici će na radionici Prostor i crtež stvarati skulpturu od žice, a filmska radionica bavit će se dokumentarnim filmom.

(Ida Hitrec)

Izvor: Vijenac br. 667Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva