Vijenac 667

Matica hrvatska

Održan susret Ogranaka MH iz Istarske županije, Pula, Fakultet ekonomije i turizma, 11. rujna

Istrani usmjereni na budućnost

PIŠE Ida Hitrec

Ogranci Matice hrvatske iz Istarske županije, obgrljeni Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, pod pokroviteljstvom rektora Alfija Barbierija, okupili su se 11. rujna na Fakultetu ekonomije i turizma kako bi predstavili rezultate svoga rada te buduće planove. Na susretu su u ime središnjice sudjelovali predsjednik MH Stipe Botica, glavni tajnik Zorislav Lukić, Evelina Rudan Kapec, tajnica predsjedništva Ana Kranjčić te tajnica za ogranke Ida Hitrec, a iz ogranaka Vitomir Jadrejčić i Vladimir Hammer (OMH u Bujama), David Ivić (OMH u Pazinu), Daniel Mikulaco (OMH u Puli), Goran Zgrabljić i Denis Sošić (OMH u Rovinju) te Božidar Cvenček (OMH u Umagu). O vezama MH s Istrom uvodno je govorio predsjednik MH Stipe Botica kazujući na koji se način MH od početaka brinula o kulturnom i nacionalnom identitetu Istre. Stihovima velikog istarskog pjesnika, Zvane Črnje, izlaganje o hrvatskoj kulturi iz istarske perspektive započela je Evelina Rudan Kapec. Prizivajući uz Črnju i Matu Balotu, govorila je o načinu na koji je u Istri kroz povijesne mijene ideja pisanja na čakavskom narječju bila stvar identitetskog potvrđivanja. Izbor lirike Danijela Nančinovića Libar od vrimena (1984) pokazuje da se u to vrijeme jezik afirmirao na različite načine i tada je to bio izbor poetskog izbora, znak da se tada već slobodno može pisati na čakavskome.


Sudionici susreta ogranaka Matice hrvatske iz Istarske županije

Nositelji nastojanja očuvanja kulturnog i nacionalnog, usmjereni na budućnost, danas su istarski Matičini ogranci. OMH u Puli ima prostor u povijesnoj jezgri grada. Ostvaruje raznovrstan program, razgranat u književnom, likovnom, glazbenom i filmskom salonu. Među novijim projektima važno je sudjelovanje Ogranka u organizaciji dvaju skupova: Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli te Europski intelektualci na prijelazu iz XIX. u XX. st. (suorganizatori: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet u Puli, Centar Institut Puškin i Hrvatsko društvo nastavnika ruskog jezika i književnosti).


Daniel Mikulaco i Stipe Botica ispred prostorija
OMH u Puli

Božidar Cvenček upoznao je s okolnostima u kojima se OMH u Umagu našao nakon smrti dvaju predsjednika, Stelija Prodana (2016) i Mate Vidovića (2018), zbog čega je Ogranak imao poteškoće u radu do 2018, kada je on postao predsjednikom. Istaknuo je važne aktivnosti u prethodnoj godini – tribine, predstavljanja knjiga te dva izdanja, posebno se ponoseći ponovnim izdavanjem dvobroja zbornika Bujština, koji izlazi od 1967. U planu je izdavanje novog broja, zbirke dječjih pjesama te ilustrirane zbirke istarskih nadnaravnih bića.

Iz rada OMH u Bujama posebno valja istaknuti osnivanje triju biblioteka Bujski grozd (2011), Prvi koraci (2012), u kojoj se objavljuju prvi radovi autora, i Buješki kronotop (2018), u kojoj je objavljena vrijedna knjiga Glagoljski natpisi i zapisi na Bujštini, nagrađena Srebrenom poveljom MH 2018. Ogranak je pokrenuo digitalizaciju novina Hrvatski glas te kontinuirano donira izdanja školama.

Uz mnoge uspjehe OMH u Pazinu – izdavaštvo, manifestacije, Sajam knjiga pazinskih izdavača, predsjednik David Ivić naglasio je nadolazeći veliki projekt OMH u Pazinu i Čakavskog sabora – tiskanje faksimila Misala kneza Novaka iz 1368.

Predavanja, tribine, literarni natječaji samo su neke od bogatih aktivnosti OMH u Rovinju, koji od 1993. ima sjedište u Hrvatskom kulturnom domu. Svečanom je akademijom Ogranak obilježio 175. obljetnicu MH, a posebno se ponosi likovnim radionicama započetima 2016. i filmskim radionicama za učenike osnovnih škola od 2018. Goran Zgrabljić prezentirao je rezultate radionica – veliki mural Rovinja i osvijetljenu maketu Rovinja, koja je bila izložena i u rovinjskom Multimedijalnom centru. U 2019. polaznici će na radionici Prostor i crtež stvarati skulpturu od žice, a filmska radionica bavit će se dokumentarnim filmom.

Vijenac 667

667 - 26. rujna 2019. | Arhiva

Klikni za povratak