Ogranak Matice hrvatske u Rijeci - izvješća

Održana međunarodna konferencija
KULTURA, BAŠTINA I ZAVIČAJ

Ogranak Matice hrvatske u Rijeci u tekućoj građanskoj godini imao je niz aktivnosti nastavljajući svoju dugogodišnju tradiciju djelovanja Matice hrvatske na riječkom prostoru. 

Nadu u dodatnu aktivnost, napredovanje i trud budi suradnja s Udrugom studenata kroatistike „Idiom“ s Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Vodstvo Ogranka Matice hrvatske u Rijeci, na čelu s predsjednikom prof. Goranom Crnkovićem, uvelike podržava mlade znanstvenike i studente dajući im priliku da se dokažu svojim stručnim, znanstvenim, stvaralačkim i organizacijskim sposobnostima.

U spomenutoj suradnji bila je organizirana i Međunarodna konferencija „Kultura, baština i zavičaj“  koja se održala 20. i 21. listopada 2017. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Konferencija je, kao već tradicionalni događaj, organizirana po četvrti put, no ove godine prvi put u suradnji Ogranka Matice hrvatske u Rijeci te Udruge studenata kroatistike „Idiom“. Uz već spomenute organizatore, u organizaciji Konferencije  uvelike pomogao i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Kao dvodnevni događaj, Konferencija je pokrivala naslovne odrednice gledane iz domena jezika, književnosti i povijesti. Izlagači, mahom studenti doktorskih studija, pokazaše zavidan stupanj profesionalnosti i znanstvenosti te aktualne pristupe znanstvenog izučavanja naslovnih odrednica u spomenutim domenama.

Kao plenarni izlagači na Konferenciji sudjelovali su akademik Josip Bratulić, redovni profesor u miru s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te redovna profesorica dr. sc. Silvana Vranić s Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Akademik Bratulić održao je predavanje pod nazivom „Jezik, pismo, identitet“  te maestralno obradio i uklopio sastavnice u naslovne teme Konferencije. Govorivši o kontinuitetu kulture i baštine, Akademik je pokazao kako su jezik i pismo nerazdvojni identifikatori svakog pa tako i hrvatskoga nacionalnoga i kulturnoga identiteta. Pravo tradicijsko i kulturno bogatstvo približeno je slušačima prikazom nekih od pretisaka hrvatskoga prvotiska (Misal po zakonu rimskoga dvora, Hrvojev misal…).

Drugo je plenarno izlaganje održala redovna profesorica dr. sc. Silvana Vranić s Filozofskog fakulteta u Rijeci. U predavanju pod naslovom „Zavičaj se govorom prepoznaje“ profesorica je oprimjerila važnost očuvanja materinskog idioma te ulogu spomenuta u formiranju potpune ličnosti koja znade uvažavati vlastitu kulturu, baštinu i zavičaj te poštovati tuđe identitetske odrednice. Odličnim pregledom Profesorica je nazočno slušateljstvo upoznala s relevantnim podatcima i sudbinama nekih od najmanjih jezika (po broju govornika) svijeta dokazavši da se vrijednost i veličina jezika ne mjere po broju govornika, već po stvaralaštvu, identitetskoj odrednici i kulturnom utjecaju jezika na narod. Profesorica je zaključila predavanje s izborom pjesama iz dijalektalne poezije. 

Osim plenarnih izlaganja, prvoga dana Konferencije održalo se i šest predavanja u sekciji za jezik, odnosno domeni kulture, baštine i zavičaja promatranih sa strane jezika i lingvistike.

U sklopu događanja prvoga dana održana je Književna večer s doc. dr. sc. Kristianom Novakom, aktualnim hrvatskim piscem i profesorom na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Drugi je dan Konferencije bio predviđen za predavanja u sekciji književnosti, odnosno domeni kulture, baštine i zavičaja promatranih sa strane književnosti i književno-teorijske znanosti. Konferencija je zaključena podjelom potvrda te zajedničkim ručkom.

Humanističke i društvene znanosti glede financijskih izdvajanja doživljavaju svojevrsnu dekadenciju te ta činjenica uvelike otežava znanstveno bavljenje na znanstvenim poljima i pripadajućim granama, ali ne umanjuje želju i ustrajnost za radom, što  Konferencija i dokazuje.

Identitetske odrednice, naslovne riječi Konferencije, obvezuju na dostojno i profesionalno bavljenje njima samima, a svojom bezvremenskom i nemjerljivom vrijednošću opravdavaju svoj status kao ključni elementi kulturna i nacionalna identiteta naroda.

(Ivan Miškulin)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva