Ogranak Matice hrvatske u Mostaru - izvješća

Uz 30. broj časopisa SUVREMENA PITANJA

U sunakladništvu OMH u Mostaru i FPMOZ-a Sveučilišta u Mostaru objavljen je 30. po redu broj časopisa za prosvjetu i kulturu Suvremena pitanja, koji izlazi petnaest godina. Glavni urednik časopisa je Ivan Sivrić, a njegovo uredništvo i znanstveno vijeće popunjavaju ugledna imena znanstvenih domena kojima se časopis, jedini takav u BiH, bavi.


Izd. OMH u Mostaru i FPMOZ-a Sveučilišta u Mostaru

Dakako da je izlazak jubilarnog broja u jubilarnoj godini i logična prigoda da se glavni urednik u proslovu osvrne na njegove dosadašnje učinke i domete, nazivajući taj nakladnički pothvat svojevrsnom avanturom, jer su predviđanja o opstanku takva tipa tiskovine bila prilično sumorna. U široj društvenoj zajednici nije bilo sličnih, a ako ih je i bilo, brzo su prestajala s izlascima. Premda je smisao njihova postojanja itekako opravdan. Neupućenu se naime promatraču može učiniti da je u BiH pitanje prosvjete i kulture posve riješeno, što nije točno. Ime je časopis naslijedio od davnašnje biblioteke Hercegovačke franjevačke provincije, koja je 1945. ugašena. „Koncepcija se časopisa, raspored tema i kvalifikacije članaka, sukladno okolnostima, blago mijenjala zadržavajući osnovnu težnju da se aktualne teme predstave, prvenstveno prosvjetnoj, a potom i stručnoj te znanstvenoj javnosti (...) Razvoj časopisa je dobio snažan poticaj uvrštavanjem u CEEOL, bibliotečnu bazu podataka za Istočnu i Jugoistočnu Europu. (...) Časopis objavljuje radove eminentnih znanstvenika, ali i znanstvenih novaka, uglednih književnika i kulturnjaka te izravno sudjeluje u njihovoj promociji i tako što su objavljeni radovi i referentni izbor u zvanja na sveučilištima ne samo u BiH nego i šire“, naglašava Sivrić.

(Dragan Marijanović)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva