Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - izvješća

Predstavljanje filozofijskog opusa Franje Markovića

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Križevcima i Pučkog otvorenog učilišta Križevci u petak 10. ožujka 2017. u Hrvatskom domu križevačkoj su publici predstavljena dva naslova: Zbornik radova Filozofijsko djelo Franje Markovića (1845–1914) i knjiga Franjo Marković: Etika, kritičko izdanje. Knjige su predstavili dr. sc. Damir Barbarić i dr. sc. Stipe Kutleša s Instituta za filozofiju iz Zagreba te dr. sc. Bojan Marotti sa Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU.

U uvodnom se dijelu Barbarić osvrnuo na ulogu Matice hrvatske u hrvatskom  društvu naglasivši kako je njena svrha promicanje kulturnih, intelektualnih i gospodarskih postignuća i koja je od samog osnutka sudbinski vezana sa svojim narodom. Istaknuo je kako je kultura dubinsko okružje duha i neutaživa spremnost za učenje, a ne vanjski ukras te kako dobro živjeti, znači učiti čime život dobiva svoju puninu. Barbarić zaključuje kako se istinski skrbiti za kulturu može samo u slobodi.

 Zbornik radova Filozofijsko djelo Franje Markovića, predstavio je Stipe Kutleša istaknuvši u uvodu kako je Marković javnosti poznatiji kao književnik te društveni i politički djelatnik, a manje kao filozof i prvi profesor filozofije na obnovljenom Zagrebačkom sveučilištu. Nastavio je izlaganje o značajnoj Markovićevoj programatskoj odrednici,  a to je sustavno istraživanje hrvatske filozofske baštine koja se i danas istražuje. Kutleša navodi kako je Marković  smatrao  filozofiju iznimno važnom za nacionalnu samobitnost pridajući joj glavnu ulogu u duhovnoj sferi u kojoj  kulturni program narodne biti čini težnja za istinom, krasotom i dobrotom, a logika je ta koja uči o pravilima zbiljske istine. Na kraju izlaganja Kutleša se osvrnuo na estetičke poglede istaknuvši kako prema Markoviću upravo estetičke kategorije pokazuju sklad svijeta, a njegovo opsežno djelo Razvoj i sustav obćenite estetike možemo smatrati prvom poviješću estetike u Hrvata. Zaključio je da cjelokupno Markovićevo djelo nije još do kraja ocijenjeno.

O kritičkom izdanju Markovićeve Etike govorio je sam priređivač Bojan Marotti pojasnivši kako je djelo priređeno prema rukopisu nastalom krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a rezultat je Markovićevih predavanja iz etike na tadašnjem zagrebačkome Mudroslovnom fakultetu. Marotti je naglasio kako je ovo Matičino izdanje,  podijeljeno na dva dijela – uvod u etiku i sustav etike, zadržalo autorov izvorni način pisanja pri čemu se beziznimno poštovao Markovićev jezik na slovničkoj, pravopisnoj i slovopisnoj razini, a priređeno je prema „načelu najveće moguće kritičnosti“.  

       

U glazbenom dijelu programa Hrvatsko pjevačko društvo „Kalnik” pod ravnanjem Ozrena Bogdanovića izvelo je Puna srca pune čaše (stihovi Aleksandar Zdenčaj) te U boj, u boj (stihovi Franjo Marković; skladao Ivan Zajc).  Publiku i goste pozdravila je Renata Husinec, predsjednica Ogranka MH u Križevcima.

(Danijela Zagorec)Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva