Ogranak Matice hrvatske u Križevcima - izvješća

Predavanje o higijeni i sigurnosti hrane

U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Križevcima na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima održano 28. listopada 2021. predavanje dr. sc. Vesne Jaki Tkalec „Higijena i sigurnost hrane  – Ima li štetnih mikroorganizama u hrani?”. U ime organizatora, okupljene je pozdravila predsjednica OMH Renata Husinec, a u ime domaćina obratila se dekanica Visokoga gospodarskog učilišta Marcela Andreata Koren.

Predavačica Vesna Jaki Tkalec radi kao viši znanstveni suradnik u Laboratoriju za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje Veterinarskog zavoda Križevci, gdje obavlja dužnost voditelja Laboratorija i zamjenice Predstojnika Zavoda. Njezino područje rada i znanstveno istraživački interes je mikrobiološko pretraživanje hrane, vode za ljudsku potrošnju, hrane za životinje, okolišnih uzoraka u proizvodnji hrane a u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti hrane. Nakon predavanja brojni slušatelji potaknuli su zanimljivu raspravu o aktualnoj temi sigurnosti hrane, a predavačica je zaključila da zahvaljujući rigoroznim propisima i redovitoj kontroli možemo biti mirni da jedemo higijenski ispravnu i sigurnu hranu.

Martina Valec-Rebić

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva