Ogranak Matice hrvatske u Kloštar Ivaniću

Predsjednik
Božidar Balenović, e-mail: bozidar.balenovic@gmail.com

Potpredsjednik
Krunoslav Božić, e-mail: krunoslav.bozic@gmail.com

Tajnik
Miljenko Šimunović, e-mail: miljenko.simunovic@gmail.com

Trg Svetog Ivana 1
10312 KLOŠTAR IVANIĆ
Hrvatska

Knjige

ART - umjetnost u Ivanić-Gradu 1971-2016. godine

Miljenko Šimunović

ART - umjetnost ...

100,00 kn (13,27 €)

Ogranci

Arhiva