Ogranak Matice hrvatske u Hvaru - izvješća

Predstavljanje knjige ZAVIČAJU HVARU

slika

U prepunoj je hvarskoj loži 8. rujna OMH u Hvaru priredio predstavljanje knjige arheologa, kulturologa i pjesnika iz Hvara, pok. Nikše Petrića Zavičaju Hvaru, u izdanju Ogranka MH u Hvaru i Književnoga kruga Split. Predstavljanje Petrićeve knjige vodio je Kuzma Kovačić, predsjednik Ogranka, koji se osvrnuo na Petrićevu biografiju te sažeto ukazao na značenje njegova znanstvenog i kulturološkog rada. Kao predstavljači sudjelovali su akademik Nenad Cambi, akademik Tonko Maroević i Ambroz Tudor. Nenad Cambi je, iscrpno ocrtavši znanstvena istraživanja autora na području arheologije, posebice neolitika, kasne antike i ranoga srednjeg vijeka, ukazao na veliku vrijednost Petrićevih studija i članaka. Tonko Maroević, priređivač knjige i pisac jednog od predgovora, osvijetlio je bogatu kulturnu dimenziju autorovih arheoloških i povijesnih radova, ali i Petrićevih pjesničkih tekstova, s aspekta njihove snažne topografske odnosno zavičajne usidrenosti. Ambroz Tudor, glavni urednik knjige, istaknuo je doprinos Petrićevih istraživanja povijesti stanogradnje, gradogradnje i stambene arhitekture u Hvaru, kao i na srednjodalmatinskim otocima. Tonči Novak nadahnuto je pročitao Petrićevu pjesmu Sveti Vid, topografski pogled. Dinko Lupi svojim bas-vokalom i klaviristica Rozarija Samodol uveličali su promociju. (Sergio Bracanović)

Izvor: Vijenac, br. 561-562Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva