Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku - knjige

Franko Mirošević Marija Benić Penava

POLITIČKE I GOSPODARSKE PRILIKE U DUBROVNIKU I OKOLICI TRIDESETIH GODINA DVADESETOGA STOLJEĆA

Knjiga Političke i gospodarske prilike u Dubrovniku tridesetih godina 20. stoljeća rezultat je dugogodišnjih istraživanja prošlosti grada Dubrovnika i njegove okolice. Pozornost je bila usmjerena na važne pojave i događaje u gradu Dubrovniku i njegovoj okolici u političkome i gospodarskome životu, osobito u agrarnome, pomorskome, prometnome , trgovinskome, obrtničkome, industrijskome i novčarskome području te u za Dubrovnik nezaobilaznome turizmu. Na temelju arhivske građe, tiskarskih izvora i relevantne literature dali smo uvid u desetljeće velikih promjena, prvenstveno političkih, a zatim i onih ekonomskih proizašlih iz ranije započetoga procesa razdvajanja od srednjoeuropskih orijentirane Austrije, odnosno razvoja Dubrovnika u potpunu drugačijemu geopolitikom i društveno-ekonomskom usmjerenju unutar Kraljevine Jugoslavije. Ovu knjigu smatramo nastavkom ranijih istraživanja i prilogom onih istraživanjima koji slijede.

POLITIČKE I GOSPODARSKE PRILIKE U DUBROVNIKU I OKOLICI TRIDESETIH GODINA DVADESETOGA STOLJEĆA

Arhiva

Klikni za povratak