Ogranak Matice hrvatske u Drnišu - izvješća

Održan znanstveno stručni simpozij povodom 500. OBLJETNICE OSMANLIJSKIH OSVAJANJA PROMINE

Općina Promina u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Krka, Državnim arhivom u Šibeniku, Gradskim muzejom Drniš i Maticom hrvatskom Drniš organizirala je Znanstveno-stručni simpozij povodom 500. OBLJETNICE OSMANLIJSKIH OSVAJANJA PROMINE koji se održao 27. svibnja u Eko kampusu "Krka" u Puljanima.

1522. općinu Promina zauzeli su Turci i tu boravili 166 godina. Upravo u povodu 500 godina osmanlijskog osvajanja ovih prostora, na inicijativu načelnika općine Tihomira Budanka, održan je znanstveno -stručni skup na kojemu se govorilo o životu tijekom i nakon osmanlijskog razdoblja.

O utvrdama hrvatskih velikaša na prostoru distrikta Oprominje uoči osmanlijskih osvajanja predavanje je održao Joško Zaninović, dipl.arheolog koji je već već više od deset godina voditelj istraživanja na srednjovjekovniim utvrdama na rijeci Krki.

Najnovija istraživanja govore da na toku rijeke Krke, ako se izuzmu šibenske, kninska i skradinske tvrđave, imamo devet utvrda.

Na skupu je bilo riječi i o vjerskom životu za vrijeme Turaka kao i o posljedicama osmanlijske vladavine.

Sve povijesne činjenice sažete su u publikaciji koju je izdao Državni arhiv u Šibeniku.

Simpozij je realiziran u sklopu projekta „Nepoznata Krka - skrivena blaga na srednjem i gornjem toka rijeke Krke” kojemu je cilj rasterećenje najposjećenijih lokacija u NP Krka. Dio projekta je i Eko kampus „Krka” u kojemu je i održan ovaj znanstveno -stručni simpozij.

Arheološku zbirku u Eko kampusu obišli su i najmlađi za koje je organizirana i mala škola arheologije i zanimljivo predavanje o vremenu kada je Promina bila pod Osmanlijama.

(tekst preuzet sa stranica HRT)

slika


Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva