Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu - časopisi

HRVATSKI SJEVER, br. 53.

Multidisciplinarni znanstveni časopis

Glavni urednik: Krunoslav Mikulan

Hrvatski sjever multidisciplinarni je znanstveni časopis koji objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove te eseje. Nije prvi puta da se ovaj naslov pojavljuje. Još godine 1939. hrvatski sveučilištarci iz Međimurja pokrenuli su novine Hrvatski sjever u Zagrebu. Godine 1971. Ogranak Matice hrvatske iz Čakovca pripremio je prvi broj časopisa Hrvatski sjever koji, međutim, zbog znanih događaja nikada nije izašao. Njegov glavni urednik, prof. dr. sc. Zvonimir Bartolić, nije odustao od svoje zamisli te je časopis ipak pokrenuo godine 1996., na 60. obljetnicu rada čakovečkoga ogranka. S vremenom, časopisu se pridružuju ogranci u Varaždinu, Đurđevcu, Križevcima, Novom Marofu, Varaždinskim Toplicama, Bjelovaru, Grubišnom Polju i Daruvaru, no do njegovog XIII. godišta (2008.) organizacija je ponovno spala samo na čakovečki ogranak. U trinaest godina objavljena su 52 broja u 18 svezaka, s više stotina znanstvenih ili književnih priloga. Smrću glavnoga urednika i predsjednika Ogranka MH Čakovec časopis se privremeno gasi.

Posljednjih godina osjetio se nedostatak medija u kojem bi znanstvenici i stručnjaci sjeverozapadnoga dijela Hrvatske, a naročito Međimurja, mogli objavljivati rezultate svojih istraživanja ili znanstveno-teorijske radove. Bivša Visoka učiteljska škola u Čakovcu svojedobno je objavljivala čak tri znanstvena časopisa, no njenim priključenjem zagrebačkom Učiteljskom fakultetu sva tri časopisa ukinuta su baš u vrijeme prestanka izlaženja Hrvatskoga sjevera. Od godine 2010. Međimursko veleučilište izdaje svoj Zbornik radova, s naročitim usmjerenjem na tehničke i društvene znanosti najopćenitije tematike, a kvalitetni znanstveni časopisi izlaze i u Varaždinu i Koprivnici. Ipak, uočena je potreba da se u Čakovcu ponovno pokrene časopis koji će se baviti i humanističkim temama, po mogućnosti povezanima s hrvatskom znanošću, kulturom i književnošću. Nakon jedanaest godina pauze držite u rukama obnovljeni Hrvatski sjever koje će, za sada, izlaziti jednom godišnje. Više neće objavljivati književne priloge (poeziju, novele) -već isključivo znanstvene i stručne radove te povremene eseje i prikaze znanstvene i stručne literature. 

Sadržaj možete pogledati u kazalu na sljedećem LINKU.

Uredništvo: Vladimir Huzjan, Darinka Kiš-Novak, Vladimir Legac, Krunoslav Mikulan, Predrag Oreški, Ivan Pranjić.

HRVATSKI SJEVER, br. 53.

Arhiva

Klikni za povratak