Ogranak Matice hrvatske u Čabru - izvješća

Čabarski govori proglašeni zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom

Predmetno rješenje doneseno je na temelju službenoga prijedloga Ogranka Matice hrvatske u Čabru iz ožujka 2014. 

Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture čabarski govori proglašeni su zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom. U obrazloženju rješenja koje potpisuje pomoćnica ministra Sanja Šaban stoji da su čabarski govori „jedan od najsloženijih i najarhaičnijih govora kajkavskog dijalekta u Hrvatskoj koji pripadaju zapadnomu tipu kajkavštine Gorskog kotara“. Istaknuto je da su se govori čabarskoga kraja dobro sačuvali stoljećima zahvaljujući zatvorenosti i prometnoj izoliranosti grada Čabra te neznatnim naseljavanjima iz susjednih govornih područja nakon pogibije velikoga zemljoposjednika Petra Zrinskog. Predmetno rješenje doneseno je na temelju službenoga prijedloga Ogranka Matice hrvatske u Čabru iz ožujka 2014. (G. G.)

Izvor: Vijenac, god. XXIII, br. 552, 30. travnja 2015.

http://www.matica.hr/vijenac/552/IZ%20OGRANAKA/Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva