Ogranci - Knjige - Autori

Petar Elez

Rođen je 1978. godine u Vukovaru. Osnovnu školu pohađao je u Vukovaru i Preku (otok Ugljan), a gimnaziju i Filozofski fakultet (studij arheologije i povijesti) u Zadru. S obitelji živi u rodnome gradu, a zaposlen je u Državnom arhivu u Vukovaru. Suradnik je nekoliko časopisa te autor, suautor i urednik više stručnih i znanstvenih radova, knjiga te izložbenih kataloga. Dosad je pjesme objavljivao u nekoliko zavičajnih časopisa i zbornika, a prije dvije godine, u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru, tiskao je samostalnu zbirku poezije Kamen srce.

Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Knjige

Da tebi hvalu kažem

Da tebi hvalu kažem

78 str.

2020.

Duh i voda

Duh i voda

72 str.

2022.