- izvješća

Projekcija dokumentarnog filma BLEIBURG - NALIČJE POBJEDE

OMH u Vinkovcima zajedno s vukovarskom podružnicom Hrvatske matice iseljenika organizirali su u dvorani OMH Vinkovci 27. svibnja, u povodu obilježavanja 70. obljetnice stradanja hrvatskog naroda na Bleiburgu, projekciju dokumentarnog filma Bleiburg – naličje pobjede. Scenarij je napravila Lada Džidić, a film je režirao Danko Volaić. U tom filmu Hrvatska radiotelevizija 1991. prvi put javno je progovorila o toj dugo čuvanoj, prešućivanoj, mračnoj tajni. U filmu su prikazana zbivanja od proljeća 1945. do svibnja 1945. i početka povlačenja prema Austriji. Opisana je situacija u kolonama koje se povlače od Zagreba, kroz Sloveniju do Austrije i paralelno politički pregovori i dogovori između Amerikanaca, Engleza, predstavnika NDH, Sovjetskoga Saveza i Titova štaba. Rekonstruirana je predaja u dvorcu iznad Bleiburškoga polja kada engleski časnik Scott izručuje partizanskom komandantu Milanu Basti, uz nazočnost ustaških časnika Danijela Crljena i Ivana Herenčića, razoružane hrvatske vojnike i među njima mnoštvo civila. Potom slijedi najpotresniji dio, tragovi križnih putova kroz Sloveniju i cijelu Jugoslaviju. Dokumentarno, kroz priče svjedoka koji su preživjeli Bleiburg i križne putove, rekonstruirano je potresno svjedočanstvo o tragičnoj sudbini velikog broja ljudi koji su se našli u tom vrtlogu. (Dražen Švagelj)

Izvor: Vijenac, god. XXIII, br. 556, 24. lipnja 2015.

http://www.matica.hr/vijenac/556/IZ%20OGRANAKA/Uredništvo

Ida Hitrec
Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva