Odjeci - Glas Koncila

30.10.2005.

Glas Koncila

Susret književnika hrvatskih manjina

17.07.2005.

Glas Koncila

Aktualnost književnih tekstova

19.12.2004.

Glas Koncila

Moderno djelo o slovenskoj povijesti

03.10.2004.

Glas Koncila

Izbor Tomičićeve poezije

21.03.2004.

Glas Koncila

Žrtve komunizma na jugu Hrvatske

08.02.2004.

Glas Koncila

New age kao psiho-inženjering

26.10.2003.

Glas Koncila

Trgovina, glavno oružje budućnosti

Pregled