Odjeci - godina - 2006. - mjesec - 6

28.06.2006.

Dubrovački list

Nepromjenjivo u vječnoj mijeni vremena

27.06.2006.

Večernji list BIH

Letvica dignuta visoko

12.06.2006.

Vjesnik

Obrana identiteta

Pregled