Odjeci

09.05.2013.

Zarez

Znalački izvedeno tumačenje. O Matičinoj knjizi Pojam uma u Platona Petra Šegedina piše Mario Kopić

Dvotjednik Zarez(br. 359, 9. V. 2013., str. 39) objavio je članak Maria Kopića o knjizi Pojam uma u Platona Petra Šegedina, objavljenoj u nakladi MH. Tekst članka dostupan je i u PDF oblikuKlikni za povratak

Pregled