Odjeci

08.08.2011.

Glas Koncila, Hrvatsko slovo, selca.hr, vecernji.hr

Igor Zidić ovjenčan Maslinovim vijencem na 21. pjesničkoj manifestaciji Croatia rediviva u Selcima na Braču

slika
Izvor: vecernji.hr, 8. kolovoza 2011.slika
Izvor: selca.hr, kolovoz 2011.


slika
Izvor: Hrvatskol slovo, 19. kolovoza 2001., str. 19.slika
Izvor: Glas koncila, 28.kolovoza 2011., str. 23.
Klikni za povratak

Pregled