Odjeci

19.07.2022.

vecernji.hr

Roman koji nas uči ruskom načinu razmišljanja, a najavljuje invaziju na Ukrajinu. Recenzija Matičina izdanja djela Viktora Pelevina

"Pelevin se u svom romanu ne bavi samo geopolitikom i nadmetanjem ruske i američke strane. Žuljaju ga i druga pitanja, recimo feministički pokret i LGBT zajednica, o čemu njegovi likovi zauzimaju krajnje radikalne stavove, baš kao i o političkoj korektnosti koju uspješno ismijavaju zaobilazeći je. Pri tome se autor virtuozno igra riječima i njihovim značenjima, seli svoje likove iz jednog u drugo povijesno vrijeme pišući svoj roman u raznim žanrovskim i stilskim registrima u kojima se ponekad doista jako teško snaći. No Viktor Pelevin autentičan je glas Rusije. I budući da svijet barem za sada ne može bez ruske nafte i plina, ne može ni bez ruske literature iz koje se može jako puno naučiti o ruskoj stvarnosti, ruskoj (slavenskoj) duši i ruskom načinu razmišljanja. Koji je različit od europskog ili američkog, naravno. A otkada to politički korektnoj civilizaciji smeta različitost?" (Denis Derk, vecernji.hr, 19. VII. 2022)
Klikni za povratak

Pregled