Odjeci

05.12.2018.

Kolo

Besputnost kao čovjekova iskonska sudbina. Recenzija knjige 'Putokazi' Damira Barbarića (MH, 2018)

»Zbirka filozofskih eseja Damira Barbarića sabranih pod naslovom Putokazi prva je objavljena knjiga u novoj biblioteci Matice hrvatske Hic et nunc. Sudeći kako po tematskoj širini tako i dubini Barbarićevih uvida, knjiga uspostavlja iznimno visoke kriterije za sva buduća izdanja nove Matičine biblioteke. Valja naglasiti da je Barbarić u Putokazima uspio zadržati navlastitu pojmovnu strogost, kojom su prožeti njegovi mnogobrojni članci i knjige, premda se upustio u »slobodniju« esejistič­ku formu pisanja. Stoga se može reći da je Barbarić, gledano iz književ- no-formalnog aspekta, u Putokazima postigao pravu mjeru između tzv. umjetničko-intuitivnog odnosno »slikovnog mišljenja« i tzv. teoretsko- diskurzivnog odnosno »pojmovnog mišljenja«. Osebujna pristupačnost, tj. esejistička jasnoća i razumljivost autorovih tekstova nije dakle svrha samoj sebi, već poticaj i naputak za otkrivanje dubljih tekstualnih slojeva koji sadržavaju, preciznije kazano, upućuju na obilje pretpostavki i teza iz filozofske (metafizičke) predaje.

(…) Zaključno se može reći kako knjiga Putokazi Damira Barbarića predstavlja iznimno vrijedan doprinos hrvatskoj filozofiji i kulturi. Na­ime, Putokazi nisu tek kompendij »zaključnih ishoda« koji su proizišli iz autorovih prethodnih promišljanja određenih teorijskih, praktičkih i poietičkih aspekata zapadne filozofijske predaje, nego ujedno i zbirka putokaza za bitno mišljenje odnosno poticaj na promišljanje »onoga što bi nam još moglo biti moguće«, kao i svjedočanstvo jednog autentično filozofskog mišljenja«.
(Tomislav Škrbić, Besputnost kao čovjekova iskonska sudbina, Kolo, br. 4/2018., str. 154-163). 

Cjeloviti tekst recenzije dostupan je na mrežnim stranicama MH, a također i u PDF formatu


Kolo 4, 2018.Klikni za povratak

Pregled