Knjige

Damir Barbarić

Putokazi


" (...) Barbarićeva knjiga kao da slijedi onu arhaičnu maksimu klasične poetike koju smo, zavedeni flamboajantnim „izmima“ i „postizmima“ našega doba,  odavno zaboravili: „riječima tijesno a mislima široko“. Između Barbarićevih korica sedamnaest je nadasve kompaktnih i lucidnih tekstova koji kuražno (i stilski besprijekorno!) esejiziraju o onim krupnim pitanjima/dilemama o koje se svi spotičemo gotovo svakodnevno i na svakom koraku: „Znanost u službi globaliziranog tržišta“, „Što s humanističkim znanostima“, „Tehnika kao izazov“, „Ideja Europe“, „Što je kultura“, „Grad kao umjetničko djelo“, „O darivanju“, „Jezik i domovina“, „Na izvoru demokracije“...
     Ovo je samo polovica Barbarićevih naslova: devet od ukupno sedamnaest. Čitani ovako „inventarno“, zvuče kao najave kompliciranih „teškokategornih“ studija od kojih bi svaka trebala imati bar tri stotine stranica. A oni ih rijetko kad imaju više od desetak. Koje „troše“ zato da bi na krajnje jednostavan i više nego čitljiv način govorili o nekima od najsloženijih i najpaklenijih čudesa – o demokraciji, na primjer. Ili o romantici, u čiju se „obranu“ ustobočio prvi esej u knjizi: „Riječ u prilog romantici“, str. 11-27. Upozorenje: krenete li od njega, kao što je red, nećete prestati čitati sve do posljednje stranice! I nećete se prestati iščuđavati nad činjenicom da se i o najzakučastijim stvarima može pisati jednostavno, kratko i sverazumljivo. Pa još i s dobrom dozom humora.
     Da će tome biti tako, pokazuje već i ovitak Barbarićeve knjige koji ćemo, međutim, dekodirati tek na kraju balade: riječ je o fotografiji Mirka Cvjetka s koje u nas i u ovaj naš nesavršen svijet bulji točno sedam sova uz koje se nalijepilo sedam njihovih naopakih odraza. Autoironijski komentar na temu mudrosti i znanja (naime, sove!) naprosto je savršen. Možete ga tumačiti i dopisivati na stotinu načina. Kad god se suočite s filozofijskim tekstom, esejom, diskursom, problemom, čak i vicem... apriorno mu pristupate sa strahopoštovanjem, pokušavajući zatomiti vlastiti osjećaj inferiornosti – jer, zaboga, „to“ nije „svakodnevno“ i uvijek je veće od vas. Barbarić, međutim, dekonstruira takav naš pristup i osjećaj. U svojim se tekstovima, uvijek silno kompetentnima, apriorno („na djelu“) deklarira ne samo kao „pristupačan filozof“, već i kao lucidan, žovijalan, duhovit i – čak – autoironičan skriptor. Koji, k tomu, vrlo decidno tvrdi kako „bez filozofije zapadamo u barbarstvo“. I ima pravo, razumije se!" (Obrazloženje Nagrade Zvanje Črnja  za najbolju knjigu eseja u 2018)

♦ ♦ 

Stavovi izneseni u ovoj knjizi najčešće su zaključni ishodi višekratno opetovanih koraka filozofijskog promišljanja koji su drugdje u djelima autora temeljitije izvedeni i sustavnije izloženi. U skladu s prvenstvenom nakanom i svrhom knjige ovdje su priopćeni bez inače potrebne znanstvene aparature, objašnjavajućih napomena i navo­đenja tematski srodne literature. Htjelo se da govore nama ovdje i sada, hic et nunc, da budu po mogućnosti razumlji­vi, prihvadjivi i poticajni i onima koji nisu prisnije upuće­ni i tako reći posvećeni u zamršene i često teško prohodne putove navlastita filozofskog mišljenja.

Knjiga Putokazi obuhvaća sedamnaest autorovih tekstova izvorno otisnutih u Matičinu dvotjedniku Vijenac posljednjih godina (2013-2017).

Biblioteka Hic et nunc,  glavni urednik Luka Šeput, fotografija na naslovnici ovitka Mirko Cvjetko, likovno oblikovanje biblioteke Željko Podoreški, priprema Tehnička priprema MH,  tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena imenskim kazalom i bilješkom o tekstovima.


Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2019. u mirovini. Predavao je filozofiju kao redovni pro­fesor u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveuči­lišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Predavanja je držao na sveučilištima u Europi, SAD, Meksiku i Japanu. Urednik te član uredništava i znanstvenih savjeta časopi­sa, zbornika i knjižnih nizova u Hrvatskoj, Njemačkoj, Ita­liji, Sloveniji i Argentini. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima u Hrvatskoj i inozemstvu  napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge među njima i u Matici hrvatskoj.

Putokazi

PDF-ovi

Klikni za povratak