Odjeci

28.02.2014.

Matica

Odlazak velikana hrvatske kulture ličkih korijena: Karlo Mirth (Otočac, 1917 - Farmington, SAD, 2013)

Krajem prosinca 2013. u američkom gradu Farmingtonu umro je u devedeset i sedmoj godini života Karlo Mirth – publicist, urednik, poliglot, izdavač i esejist, jedna je od vodećih intelektualnih osobnosti hrvatske dijaspore na sjevernoameričkome kontinentu u drugoj polovici 20. stoljeća. Tim je povodom u časopisu Matica objavljen opsežan nekrolog u kojem su spomenuti najvažniji detalji Mirthova života i rada.

Klikni za povratak

Pregled