Obavijesti

Matica hrvatska objavila monografiju HRVATSKA LEKSIKOGRAFIJA Marka Samardžije

Objavljena neposredno nakon autorove smrti, monografija Marka Samardžije dragocjena je  i opsežna znanstvena monografija, bogato vrelo za upoznavanje s teorijom leksikografskoga rada i s poviješću i sadašnjošću leksikografske produkcije u nas te s nizom izvrsnih zapažanja o svakom pojedinom djelu. Autorovu tekstu pridodana je i studija Ljubice Josić o bujnom i razgranatom razvoju razvoj hrvatske enciklopedike u XX. stoljeću. VIŠE...Pregled

datum