Knjige

Marko Samardžija

Hrvatska leksikografija

Od početaka do kraja XX. stoljeća

Autorica pridodanog teksta (Hrvatska enciklopedika u XX. stoljeću)  LJUBICA JOSIĆ

»Dragocjena i opsežna znanstvena monografija, bogato vrelo za upoznavanje s teorijom leksikografskoga rada i s poviješću i sadašnjošću leksikografske produkcije u nas te s nizom izvrsnih zapažanja o svakom pojedinom djelu. Uz tzv. jezične i terminološke rječnike, Samardžija je opisao i tzv. posebne rječnike, kao što su: rimariji, odostražni rječnici, čestotni rječnici, slikovni rječnici, rječnici paronima, homonima, sinonima i antonima, rječnik žargona, rječnik posuđenica, rječnik rodbinskog nazivlja, rječnik kratica, razlikovni rječnici itd. Knjiga obuhvaća i tzv. dijalektalne rječnike, kao i rječnike pojedinih mjesnih govora te iscrpan popis terminoloških rječnika. Analiza tih rječnika pokazuje da je hrvatska leksikografija vrlo rano nakon otkrića tiskarskoga sloga hvatala korak s europskom, a posebice uspješno u 19. stoljeću kada izlazi niz velikih i za popunu hrvatskoga leksika bitnih rječnika« (Marija Znika).

 

»Iz iscrpne analize Marka Samardžije razvidan je povijesni razvoj hrvatske leksikografije na temelju višestoljetnoga postojanja hrvatskoga leksika, utemeljenoga na trima hrvatskim književnim stilizacijama. Kako u hrvatskome jezikoslovlju nema tematikom sličnoga djela ni po opsegu ni po metodologiji obrade, cijeli niz filoloških disciplina te skupine domaćih i inozemnih proučavatelja jezika i kulture pronaći će u ovoj knjizi mnoštvo relevantnih podataka. Budući da je u hrvatskim rječnicima sačuvano hrvatsko leksičko blago, znanstveno propitivanje dugostoljetnoga slijeda raznovrsnih rječnika u okvirima bogate hrvatske leksikografije i proučavanje koje je rezultiralo cjelinom neizostavne i dosad neobrađene i neanalizirane tematike u hrvatskoj kroatistici bitno je za nacionalni identitet i hrvatsku jezičnu tronarječnost« (Željka Brlobaš)

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Romana Horvat, recenzenti Marija Znika i Željka Brlobbaš, likovno oblikovanje Luka Gusić, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena Leksikološko-leksikografskim pojmovnikom, opsežnom bibliografijom, bibliografskom napomenom i imenskim kazalom


Autori

Marko Samardžija

Marko Samardžija

Kroatist, jezikoslovac, sveučilišni profesor (Vođinci kod Vinkovaca, 1947 - Zagreb, 2019), redoviti član HAZU. Autor brojnih znanstveno-stručnih radova o sintaksi, leksikologiji i povijesti hrvatskoga standardnog jezika. Napisao je, uredio i priredio tridesetak knjiga, među njima i niz izdanja objavljenih u nakladi Matice hrvatske i njezinih ogranaka

Hrvatska leksikografija

PDF-ovi

Klikni za povratak