Obavijesti

Preminuo akademik Radoslav Katičić


U subotu 10. kolovoza 2019. u Beču je u 90. godini života preminuo akademik Radoslav Katičić, istaknuti klasični filolog, jezikoslovac, indoeuropeist, indolog i slavist, jedan od najuglednijih članova i suradnika Matice hrvatske

Akademik Katičić u hrvatskoj kulturi, u humanističkim znanostima i u jezikoslovlju ostavio je neizbrisiv trag kao autor brojnih knjiga i znanstvenih studija, utemeljitelj studija opće lingvistike i indologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu te kao jedan od sudionika u izradi »Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika«, nastale u Matici hrvatskoj 1967. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Austrijske akademije znanosti, Europske akademije znanosti, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Norveške akademije znanosti i Kosovske akademije znanosti i umjetnosti. 

Suradnju s Maticom hrvatskom započeo je tijekom šezdesetih godina prošloga stoljeća autorskim i uredničkim radom u Matičinoj periodici (Kolo, Kritika, Hrvatski znanstveni zbornik, Hrvatski tjednik), a tijekom 1969. i 1970. obavljao je i dužnost glavnoga tajnika MH. Za Maticu hrvatsku napisao je kapitalna izdanja hrvatske književne znanosti, kulturne povijesti i jezikoslovlja (Stara indijska književnost, Zweitausend Jahre schriftlicher Kultur in Kroatien, Litterarum studia, Na ishodištu). Posljednjih godina objavila je Matica hrvatska kao suizdavač u ediciji Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine niz Katičićevih knjiga u kojima se bavio rekonstrukcijom slavenskih i baltoslavenskih mitoloških tekstova na temelju njihovih tragova u folkloru (Zeleni lug, Gazdarica na vratima, Vilinska vrata, Naša stara vjera).

Akademik Katičić dobitnik je brojnih znanstvenih i stručnih nagrada i priznanja, među njima i Matičine nagrade za znanost (1999. i 2008). Godine 2010, primivši najviše Matičino odličje »Grof Janko Drašković« koje se dodjeljuje  za zasluge stečene u višegodišnjem zastupanju, organizaciji, učvršćivanju, izgradnji, promicanju i širenju Matice hrvatske i njezinih ciljeva, akademik Katičić kazao je kako je uvijek djelovao u skladu s onime u što je vjerovao, i to se poklopilo s ciljevima i idejama Matice hrvatske istinski, a ne samo nominalno ili programatski.

Zahvaljujemo mu na nepresušnoj riznici iz koje ćemo crpiti dragocjeno znanje, na njegovim prinosima Matici hrvatskoj, hrvatskome jezikoslovlju i kulturi te na njihovu promicanju u inozemstvu. Čuvat ćemo usrdno i s poštovanjem uspomenu na njega. Neka mu je vječna hvala i slava!


Fotografija: arhiv Vijenca/snimio Ratko MavarPregled

datum