Obavijesti

DRUGI POČETAK - nova knjiga Damira Barbarića!

U knjizi je sabrano devet novijih studija o filozofiji Martina Heideggera, od kojih je većina napisana i izlagana te objavljena na njemačkom jeziku.

Pri pomnijem čitanju trebalo bi se pokazati u kojoj mjeri su studije tematski i sadržajno povezane te sve zajedno pripadne autorovu trajnom okušavanju u shvaćanju, prikazu i tumačenju cjeline Heideggerove misli.


Slikovni rezultat za martin heideggerPregled

datum