Knjige

Damir Barbarić

Drugi početak

Mišljenje s HeideggeromU knjizi je sabrano devet novijih studija o filozofiji Martina Heideggera, od kojih je većina napisana i izlagana te objavljena na njemačkom jeziku.

Pri pomnijem čitanju trebalo bi se pokazati u kojoj mjeri su studije tematski i sadržajno povezane te sve zajedno pripadne autorovu trajnom okušavanju u shvaćanju, prikazu i tumačenju cjeline Heideggerove misli.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH / Pavao Damjanović, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena bilješkama i komentarima uz tekst te napomenom o tekstovima


Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2019. u mirovini. Predavao je filozofiju kao redovni pro­fesor u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveuči­lišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Predavanja je držao na sveučilištima u Europi, SAD, Meksiku i Japanu. Urednik te član uredništava i znanstvenih savjeta časopi­sa, zbornika i knjižnih nizova u Hrvatskoj, Njemačkoj, Ita­liji, Sloveniji i Argentini. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima u Hrvatskoj i inozemstvu  napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge među njima i u Matici hrvatskoj.

Drugi početak

PDF-ovi

Klikni za povratak