Novosti

Srijeda, 31. ožujka 2021.

Matičina knjiga o velikim zagrebačkim potresima

Kakve se usporedbe mogu povući između dva velika zagrebačka potresa koje dijeli stotinu četrdeset godina razlike? Kakve i kolike su štete nastale, na koji su način sanirane i kako se prsitupilo obnovi grada, posebice njegove kulturne i spomeničke baštine, samo su neka iz korpusa pitanja na koja pokušava odgovoriti povjesničar umjetnosti Dragan Damjanović u Matičinoj knjizi Veliki zagrebački potresi.
Preuzmi PDF oglasa.

Pregled

datum