Novosti

Subota, 23. travnja 2022.

Matici hrvatskoj i ogranku u Karlovcu dodijeljene nagrade DHK Judita i Slavić

Društvo hrvatskih književnika 22. travnja svečanom dodjelom nagrada obilježilo je Dan hrvatske knjige, ujedno i svoj dan. Ovogodišnju nagradu Judita za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini dobila je knjiga dubrovačkoga humanista, pjesnika i prozaista Ilije Crijevića Pjesme Flaviji / Carmina ad Flaviam u izdanju Matice hrvatske.

Riječ je o dvojezičnom, latinsko-hrvatskom izdanju u suvremenom i znalačkom prepjevu Zrinke Blažević dok je Bojan Marotti hrvatski prijevod usporedio s latinskim izvornikom, redigirao ga i obilježio naglaske. Prvi se put na hrvatskom jeziku objavljuje Crijevićev ljubavni ciklus pjesama posvećenih Rimljanki Flaviji kako bi se današnjim čitateljima pružio uvid u antologijske stihove dubrovačkoga pjesnika koji se bez sumnje mogu svrstati uz bok najboljim pjesničkim ostvarenjima europskoga humanizma.

U obrazloženju nagrade Prosudbeno povjerenstvo ističe kako je Zrinka Blažević, osim prijevoda sastavila popratne bilješke i napisala iscrpan i vrijedan znanstveni predgovor u kojem je novim znanstvenim činjenicama nadopunila sva dosadašnja saznanja. Pritom je imala težak zadatak prepjevati Crijevićev ciklus 14 ljubavnih pjesama, u kojima je autor bio nadahnut književnom tradicijom najboljih rimskih liričara, a pjesme je Crijević oblikovao u metričkim strukturama kao što su: elegijski distih, falečki jedanaesterac, glikonejski stih, heksametar.

U DHK proglašen je i najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac Ane Galant koja je za svoju zbirku pjesama Novi raspored u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Karlovcu primila nagradu Slavić. Zbirka je  2021. godine nagrađena i književnom nagradom Grada Karlovca Zdravko Pucak. 

Osim Judite i Slavića, dodijeljena je i nagrada Davidias, za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu, odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini. Ove je godine pripala prevoditelju Nicolasu Raljeviću za prijevod knjige Dundo Maroje Marina Držića na francuski jezik u izdanju Prozor-editions iz Pariza.

U okviru programa predstavljeni su i novoprimljeni članovi DHK.

Više o knjizi Ilije Crijevića možete pročitati ovdje. https://www.matica.hr/knjige/1349/ 

Pregled

datum