Novosti

Utorak, 4. listopada 2022.

Dodijeljeno 469 tisuća kuna potpore ograncima Matice hrvatske

Ograncima Matice hrvatske prvi put dodijeljena novčana potpora putem Poziva za prijavu programa i dodjelu sredstava ograncima Matice hrvatske

Predsjedništvo Matice hrvatske donijelo je Odluku o dodjeli potpore ograncima Matice hrvatske u iznosu od 469.000,00 kuna kao podršku u njihovu radu. To je u skladu sa svim ciljevima Matice hrvatske kao što su istraživanje, čuvanje, razvijanje i promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrb za demokratski društveni razvitak. Središnjica je prepoznala i niz izazova s kojima se ogranci susreću u svom radu kao i potrebu da im se pomogne pri jačanja vlastitih kapaciteta kako bi uspješno djelovali kao samostalne pravne jedinice koje čuvaju kulturu i identitet svoga kraja diljem Lijepe Naše i šire. Tako je i prethodno isplaćen iznos od 81.000,00 kn za hitne potrebe nekih ogranaka.

Na javni poziv pristiglo je 48 prijava od kojih je Povjerenstvo za dodjelu sredstava pozitivno ocijenilo njih 40. Na taj način Središnjica daje potporu ograncima za velik broj izdavačkih djelatnosti te za kulturna i znanstvena događanja: predstavljanje knjiga, znanstvene simpozije, okrugle stolove, rasprave, stručna i znanstvena predavanja, koncerte klasične glazbe, izložbe i drugo.

Financijski će se po posebnim kriterijima poduprijeti i novoosnovani ogranci, kao i oni koji imaju poteškoća u radu. Središnjica se nada nastavku ovakve prakse u idućim godinama te većem broju prijava drugih ogranaka kako bi se proveo što veći i raznolikiji broj projekata koji promoviraju čuvanje, razvijanje i promicanje nacionalnog i kulturnog identiteta.

Članovi povjerenstva za dodjelu sredstava su Dražen Švagelj (predsjednik Povjerenstva) i članovi: Marijo Dominiković (glavni tajnik MH), Ivica Nuić (gospodarski tajnik MH), Stjepan Sučić (član GO MH), Ida Hitrec, tajnica za ogranke MH, Anica Serdarević (Ogranak MH u Zadru), Ivan Pranjić (Ogranak MH u Čakovcu), Danijel Barišić (Ogranak MH u Tuzli) i Andrija Stojić (Ogranak MH u Čitluku).

Pregled odobrenih sredstva temeljem Poziva za prijavu programa za dodjelu sredstava ograncima Matice hrvatske u 2022. u Microsoft Excel obliku.

Pregled

datum