Kolo 4, 2017.

Književna baština

Stjepan Damjanović

Nove spoznaje o Novom testamentu iz 1562/63. godine

(Zapažanja o jezičnim razlikama između glagoljičnoga i ćiriličnoga izdanja Novoga testamenta (1562/63.) s osobitim obzirom na refleks jata)

Kolo 4, 2017.

4, 2017.

Klikni za povratak