Kolo 1, 2002.

Snomorice

Josip Meštrović

Boguje li Bog u raju

Postojiš li, ako te ima tvoja prošlost? Kako postojiš? Ako te išta, ako te itko ima, osjećaš li se potpuno slobodan? Jesi li ikada iskusio potpunu slobodu, jesi li ikada iskusio da te nitko nema, pa ni ti sam sebe?

Kolo 1, 2002.

1, 2002.

Klikni za povratak