Knjige

Drago Štambuk

Uklesano u planinama


»Zbirkom »Uklesano u planinama« pjesnik Drago Štambuk nastavlja epifanijsko istraživanje onog materijalno-duhovnog prostora koji, polazeći od radnoga mu Brača, obuhvaćen sve širim kružnicama slijedi putove njegove pjesničko-diplomatske službe. I jednu i drugu Štambuk shvaća kao vele-poslanstvo.«

Pročitajte recenziju Luke Paljetka iz »Vjesnika«...
Napomena: KNJIGA JE RASPRODANA!

Autori

Drago Štambuk

Drago Štambuk

Pjesnik i diplomat Drago Štambuk rođen je 20. rujna 1950. u Selcima na otoku Braču. Završio je Medicinski fakultet i bio veleposlanikom Republike Hrvatske u brojnim zemljama, ali je objavio i desetke knjiga poezije i antologija.

Uklesano u planinama

Klikni za povratak