Knjige

Učitelj i prijatelj

Zbornik radova u čast Radoslavu Katičiću

Uredili Stjepan Damjanović i Damir Zorić

Radoslav Katičić (3. srpnja 1930. – 10. kolovoza 2019.) bio je filolog, jezikoslovac, indoeuropeist i opći lingvist, klasični filolog, bizantolog, indolog, baltoslavist i kroatist, kao i književni povjesničar indijske, grčke, slavenskih i, osobito, hrvatske književnosti. Duboko je obilježio humanističku znanost i hrvatsku kulturu svojim znanstvenim, nastavnim i javnim radom od sredine 20. stoljeća do prvih dvaju desetljeća 21. stoljeća. Zbornikom radova Učitelj i prijatelj Matica hrvatska obilježava visoku obljetnicu akademika Radoslava Katičića te odaje počast jednom od najvažnijih hrvatskih jezikoslovaca 20. stoljeća.

U zborniku je okupljeno 26 znanstvenih radova i eseja. Veći dio rasprava znanstveni su radovi s različitih područja lingvistike čijem je razvoju upravo Radoslav Katičić uvelike pridonio, a drugi dio rasprava dragocjeni su prilozi esejističkih osvrta na različite segmente Katičićeve profesionalne biografije. Riječ je prije svega o povijesnofilološkim temama (kroatističkim, slavističkim, indoeuropeističkim, indološkim) i etnološkima.

Većina sudionika učenici su i nasljednici akademika Katičića, redom afirmirani stručnjaci s najvišim referencama u zemlji i u inozemstvu. Ističu se radovi akademika Mislava Ježića o cjelokupnom opusu Radoslava Katičića, a posebno su vrijedne obiteljske i profesionalne uspomene sina Natka Katičića koje osvjetljuju nijansiranost njegova rada, osobito na knjigama etnološke problematike. Neki prilozi predočuju dijelove korespondencije, najčešće oko uredničkih, no i autorskih tema (Leopold Auburger, Ante Bičanić, Josip Lisac, Sanda Ham). Zasebnom krugu tema pripadaju oni prilozi koji, naizgled neovisno o svečarovu korpusu, obrađuju pojedine filološke teme kroz vizuru nacionalne filologije koju je velikim dijelom oblikovao profesor Katičić (npr. rad o Arminu Paviću Marija Grčevića). Za povijest hrvatske lingvistike i filologije od velika je značenja rad akademika Augusta Kovačeca o dugogodišnjem kreativnom odnosu Radoslava Katičića sa Zagrebačkim lingvističkim krugom te rad Marinka Šiška o doprinosu osnivanju i počecima djelovanja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Zbornik radova Učitelj i prijatelj podsjeća na važnost i veličinu svečarova opusa te slijedi visoke znanstvene standarde koje je u hrvatskoj filologiji postavio Radoslav Katičić.

Zbornik su uredili akademik Stjepan Damjanović i Damir Zorić, a autori radova su: Mislav Ježić, Natko Katičić, Leopold Auburger, Ante Bičanić, Stipe Botica, Stjepan Damjanović, Mario Grčević, Sanda Ham, Georg Holzer, Vesna Jakić-Cestarić, August Kovačec, Josip Lisac, Emilio Marin, Tihomil Maštrović, Bojan Marotti, Milan Mihaljević, Radomir Jurić, Lidija Bajuk, Krešimir Krnic, Vladimir Peter Goss, Zdravka Matišić, Fea Munitić, Jasna Vince, Jelka Vince Pallua, Marinko Šišak i Damir Zorić.

Biblioteka Zbornici, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Romana Horvat, recenzenti Mateo Žagar i Goran Pavel Šantek, lektorica Katica Sedlar, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Denona d.o.o., Zagreb.


Učitelj i prijatelj

PDF-ovi

Klikni za povratak