Knjige

Tragovi tradicije, znakovi kulture

Zbornik u čast Stipi Botici

Urednici Evelina RUDAN, Davor NIKOLIĆ i Josipa TOMAŠIĆ


U povodu sedamdesete obljetnice života ugledna kroatista i folklorista, sveučilišnoga profesora u miru i predsjednika Matice hrvatske Stipe Botice, objavljen je njemu u čast zbornik radova četrdesetosmero autora koji svojim prilozima o hrvatskoj kulturi i tradiciji pokrivaju široki raspon znanstvenih područja od filoglogije preko folkloristike, kulturne antropologije i povijesti, do povijesti umjetnosti. Urednička koncepcija zbornika počiva na ideji da radovi autora budu komplementarni Botičinim širokim znanstvenoistraživačkim interesima koji uključuju teoriju, poetiku i povijest hrvatske usmene književnosti, proučavanje hrvatske tradicijsku kulture i njezinih veza s Biblijom, proučavanje malih literarnih formi (grafita, epitafa, poslovica i dr.), proučavanje tradicijske kulture Cetinske krajine te književnog i kulturnog rada niza autora poput Andrije Kačića Miošića, Filipa Grabovca, Luke Botića i Mihovila Pavlinovića.

U čast Stipi Botici pišu: Lidija BAJUK, Ivančica BANKOVIĆ-MANDIĆ, Tanja BARAN, Klementina BATINA, Ivan BOŠKOVIĆ, Tomislava BOŠNJAK BOTICA, Ivan BOTICA, Josip BRATULIĆ, Hana BREKO KUSTURA, Mirna BRKIĆ VUČINA, Suzana COHA, Jasna ČAPO, Helena DELAŠ, Valnea DELBIANCO, Simona DELIĆ, Marko DRAGIĆ, Ranka ĐURĐEVIĆ , Željka FINK, Igor FISKOVIĆ, Milvia GULEŠIĆ MACHATA, Tomislav GALOVIĆ, Jadranka GRBIĆ JAKOPOVIĆ, Edita HERCIGONJA-MIKŠIK, Iva HRASTE SOČO, Zrinka JELASKA, Gabrijela KIŠIČEK, Maša KOLANOVIĆ, Boris KOROMAN, Josip LISAC, Suzana MARJANIĆ, Ljiljana MARKS, Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL, Krešimir NEMEC, Dubravka ORAIĆ TOLIĆ, Jevgenij PAŠČENKO, Pavao PAVLIČIĆ, Cvijeta PAVLOVIĆ, Neda PINTARIĆ, Lina PLIŠKO, Marija POPOVIĆ, Marina PROTRKA ŠTIMEC, Ružica PŠIHISTAL, Dubravka SESAR, Dean SLAVIĆ, Goran Pavel ŠANTEK, Ivana VIDOVIĆ BOLT, Zorica VITEZ, Antonija ZARADIJA KIŠ.

Edicija Izdanja u suradnji, recenzenti Stjepan Damjanović i Ivan Lozica, redaktura sažetaka na engleskome jeziku Ivona Širol, dizajn naslovnice Željko Podoreški, grafičko oblikovanje i prijelom Pavao Damjanović i Željko Podoreški, tisak Tiskara Zelina  (Sveti Ivan Zelina). — Knjiga je opremljena komentarima i bibliografskim bilješkama uz tekst, sažecima na engleskome jeziku, ilustracijama i fotoportretom Stipe Botice (snimio Jasenko Rasol). — Naklada: 300 primjeraka


Tragovi tradicije, znakovi kulture

PDF-ovi

Klikni za povratak