Knjige

Mario Kolar

Teksture i strukture

Rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti

Povjesničar hrvatske književnosti i književni kritičar Mario Kolar u novoj knjizi Teksture i strukture okupio je dvanaest studija posvećenih modernim i suvremenim hrvatskim književnicima. Autor pozornost u svojim istraživanjima jednako posvećuje i hrvatskim klasicima (Fran Galović, Slavko Kolar, Antun Šoljan) i popularnoj književnosti (Marija Jurić Zagorka), a podjednako ga zanimaju i književni kanon i manje istraživani, pa i posve zanemarivani autori, djela i fenomeni. Sanjin Sorel u recenziji knjige ističe da se „autorova nastojanja kreću u rasponu od usustavljivanja cjelokupnih autorskih opusa do (re)interpretacija pojedinačnih djela, dok u pojedinim radovima propituje i (jezične, prostorne i ostale) granice hrvatske književnosti te njezin (medijski) tretman u suvremenom društvu spektakla“, a Suzana Coha podcrtava da „glavni znanstveni doprinos knjige proizlazi iz inovativnih analiza i interpretacija autorskih opusa, djela i fenomena moderne i postmoderne hrvatske književnosti i književne znanosti, posebno s obzirom na aspekte od kojih su neki u ranijoj književnopovijesnoj i kritičkoj recepciji držani rubnima ili im se pridavalo manje pozornosti“.

 

Glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Vesna Zednik, recenzenti Sanjin Sorel i Suzana Coha, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tiskara Denona d.o.o., Zagreb


Autori

Mario Kolar

Mario Kolar

Mario Kolar (Molve, 1981) književni je povjesničar, kritičar i urednik, docent na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje predaje kolegije iz novije hrvatske književnosti.

Teksture i strukture

PDF-ovi

Klikni za povratak