Knjige

Josip Sever

Što je vidio Josip Sever?

Priredio Krešimir Bagić

Potkraj 1974. i u toku 1975. u zagrebačkom kulturnom dvotjedniku Oko Josip Sever objavio je 15 priloga u rubrici naslova „Što je vidio Josip Sever”. Prilozi su veoma raznorodni kako u tematskom tako u žanrovskom i stilskom smislu. Budući da je riječ o malo poznatim tekstovima, Krešimir Bagić prikupio je tekstove i popratio ih instruktivnim pogovorom, u kojem pokazuje da Severovi kolumnistički tekstovi dijele brojna obilježja njegove lirike. Zapravo, iako objavljeni u novinama, Severovi tekstovi do krajnjih granica rastežu okvire novinskoga medija koji ih, upravo zbog brojnosti avangardnih lirskih elemenata, ne uspijeva do kraja pripitomiti. Bagić stoga upozorava da dio Severovih tekstova iz Oka „prepoznatljivo obnavlja stilska obilježja njegove poezije u publicističkom kontekstu“, a ona „potiču čitatelja da Severove tekstove percipira kao estetske predmete, kao potencijalne lirske iskaze“.

Osebujni Severov izlet u kolumnističke vode izvrsno nadopunjava njegov poznati pjesnički korpus i pridonosi potpunijem uvidu u opus i interese ovog iznimnog pjesnika.

Glavni urednik Luka Šeput, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Kerschoffset d.o.o., Zagreb


Autori

Josip Sever

Josip Sever

Pjesnik i prevoditelj (1938–1989); premda je za života objavio tek dvije zbirke pjesama, njegov »nevelik pjesnički opus znatno je utjecao na razvoj hrvatskog pjesništva u smjeru postmodernizma« (M. Solar)

Što je vidio Josip Sever?

PDF-ovi

Klikni za povratak