Knjige

Stjepan Damjanović

Slovo iskona

Staroslavenska / starohrvatska čitanka. Drugo, dopunjeno izdanje


Nakon više od tri desetljeća od pojave Staroslavenske čitanke profesora Josipa Hamma, novo djelo Stjepana Damjanovića, iako sveučilišni udžbenik namijenjen ponajprije studentima kroatistike i slavistike, zbog svoje jasnoće u tumačenju filoloških pojmova i tema te likovne i grafičke opreme, posve sigurno će zainteresirati i filologe drugih struka, kao i sve ljubitelje starih hrvatskih knjiga.

Postanak i uporaba staroslavenskoga jezika i njegovo funkcioniranje u hrvatskoj tradiciji i slavenskim kulturama kroz stoljeća, postanak glagoljice i ćirilice u kontekstu povijesnih izvora, uloga i značenje Svete Braće, jezična, paleografska i tekstološka analiza kanonskih tekstova, redakcije i recenzije staroslavenskih tekstova, te ćirilometodsko naslijeđe u hrvatskom srednjem vijeku - temeljni su problemi koje proučava Damjanović u svome djelu.

Posebna je vrijednost ove knjige i u tome što se, uz opis i analizu svakog teksta, leksikonski obrađuju filološki pojmovi, primjerice aprakos, inkunabula, inicijal, transliteracija i drugi, a istodobno se kratko i obavijesno obrađuju zanimljive teme (Na čemu i čime su pisali stari Slaveni, Varijante u prijepisima i drugo), što će pomoći da se lakše prebrode teškoće koje u nastavi mnogih predmeta nastaju zbog nepoznavanja elementarnih filoloških pojmova.

Ponukani iznimno povoljnom recepcijom knjige kod stručne kritike i korisnika, autor i nakladnik knjige odlučili su objaviti drugo izdanje ove knjige, tekstovno i slikovno dopunjeno poglavljem o hrvatskoj ćirilici te kratkim izvodom iz staroslavenske gramatike koji bi trebao poslužiti kao pomoć u jezičnoj analizi priloženih tekstova.

Prvo, rasprodano izdanje objavljeno je 2002. - Biblioteka Theoria. Novi niz, urednica Jelena Hekman. - Knjiga je opremljena sa šezdesetak kolor i šezdesetak crno-bijelih ilustracija, tablicama te imenskim i predmetnim kazalom


Autori

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Filolog, paleoslavist i paleokroatist (Strizivojna, 1946), redoviti član HAZU, predsjednik Matice hrvatske (2014-2018), profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je i priredio tridesetak knjiga te devedesetak znanstvenih rasprava

Slovo iskona

Klikni za povratak