Knjige

Peter Štih Vasko Simoniti

Slovenska povijest do prosvjetiteljstva

Sa slovenskog prevela Anamarija Paljetak


Prošlost strateški i prometno važna prostora današnje Slovenije obilježena je utjecajima i posebnostima različitih naroda i kultura koje su u povijesti i predaji toga područja ostavile neprocjenjivo nasljeđe današnjim naraštajima. Upravo to nasljeđe jest predmet povijesne sinteze svjesne početnoga paradoksa: kako napisati povijest zemlje i naroda u doba u kojem oni još nisu ni postojali? Oblikovani kao politički narod i nacija tek u 19.stoljeću, Slovenci svoju dotadašnju povijest, prema mišljenju autora, mogu proučavati uglavnom kao povijest prostora na kojem leži današnja Slovenija. Autorima je misao vodilja da pojmovi Slovenija i Slovenci ne postoje oduvijek i da njihova uporaba pri opisivanju starije povijesti zapravo znači iskorištavanje prošlosti za interese i predodžbe sadašnjosti.

Slovenska povijest
pregledna je i popularno napisana sinteza jasnih autorskih stavova. Ta - metodološki i idejno suvremeno oblikovana znanstvena knjiga - djelo je dvojice redovnih profesora povijesti na ljubljanskome Filozofskom fakultetu, Vaska Simonitija (1951) i Petera Štiha (1960), u ovome trenutku možda i ponajboljih poznavatelja slovenske srednjovjekovne i novovjekovne povijesti te njezinih stereotipa i mitova.

Povijesna knjižnica, knj. 5, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Ivica Prlender. - Prijevod djela Slovenska zgodovina do razsvetljenstva. - Imensko kazalo, bilješke o autorima


Slovenska povijest do prosvjetiteljstva

Klikni za povratak