Knjige

Ivan Hoić

Slike iz obćega zemljopisa IV. Evropa

Pirenejski poluotok (Španjolska i Portugalska). Apeninski poluotok (Italija). Balkanski poluotok (Grčka i Turska). Rumunjska.


Poučna knjižnica Matice hrvatske
(PKMH) pripada nizu najznačajnijih nakladničkih edicija u povijesti hrvatske knjige. U toj ediciji objavljeno je od 1878. do 1912. 37 pionirskih znanstveno-popularnih djela i prvih znanstvenih sinteza hrvatskih autora o hrvatskoj povijesti i zemljopisu (Tadija Smičiklas, Vjekoslav Klaić, Radoslav Lopašić), o zemljopisu Europe (I. Hoić), o biljnom i životinjskom svijetu (Mišo Kišpatić, Stjepan Gjurašin, Ribe), o ekonomiji i demografiji (Fran Milobar, Stjepan Radić), o filozofiji (Albert Bazala), a posebice o prirodnim znanostima – geologiji, kemiji, fizici, metereologiji i astronomiji (Bogoslav Šulek, Mišo Kišpatić, Oton Kučera). Matica hrvatska objavljivanje ove edicije povjerila je uredniku i svojemu tajniku Ivanu Kostrenčiću koji je odabrao skupinu mlađih Matičinih autora i članova Matičine uprave, u ono vrijeme ponajboljih hrvatskih znanstvenika.

Knjige Poučne knjižnice Matice hrvatske odigrale su presudnu ulogu u popularizaciji humanističkih i posebice prirodnih znanosti u Hrvatskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Osim toga, te su knjige svojom likovnom opremom i tiskom bile ravnopravne ondašnjoj europskoj knjižnoj produkciji pa je Matici hrvatskoj uručeno nekoliko priznanja i nagrada s europskih knjižnih sajmova i izložaba.

Elektronička izdanja Matice hrvatske. Edicija besplatnih publikacija, Niz digitalnih preslika - Poučna knjižnica MH, urednik Josip Brleković. — Elektroničko izdanje knjige:
      Ivan Hoić, Slike iz obćega zemljopisa. Knjiga IV. Evropa: Pirenejski poluotok (Španjolska i Portugal). Apeninski poluotok (Italija). Balkanski poluotok (Grčka i Turska). Rumunjska. Sa 97 slika i tri zemlj. karte. Nagrađeno iz zaklade grofa Draškovića 1893. Matica hrvatska, Zagreb 1894. (Tisak K. Albrechta). 8° 430 str. [sa 96 slika] + 1 tabla [slika] + 3 zemljopisne karte


Slike iz obćega zemljopisa IV. Evropa

PDF-ovi

Klikni za povratak