Knjige

Heinz Heimsoeth

Šest velikih tema zapadnjačke metafizike i kraj Srednjega vijeka

S njemačkog preveo IVAN KORDIĆ, redaktura prijevoda DAMIR BARBARIĆ


Danas su u literaturi posvećenoj povijesti filozofije rijetki pro­blemski ustrojeni prikazi koji kao ovo znamenito i višekratno objavljivano djelo na suveren, kompetentan i sveobuhvatan način promišljaju i plastično izlažu cjelinu povijesti filozofije, u rasponu od njezinih početaka u ranoj grčkoj misli preko klasič­nih antičkih mislilaca Platona i Aristotela te Plotina i novopla­toničara, teoloških mislilaca patristike i skolastike, njemačkih mistika s kraja srednjeg vijeka i filozofa ranog i klasičnog novog vijeka, sve do Kanta i njemačkih idealista, zaključno s kratkim, ali svagda relevantnim analizama glavnih Nietzscheovih misli.

ALETHEIA - filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 7, glavni urednik Luka Šeput, urednik biblioteke Damir Barbarić, oblikovanje korica Željko Podoreški, priprema Odjel tehničke pripreme MH / Neven Osojnik, tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena bilješkama uz tekst i imenskom kazalom


Autori

Heinz Heimsoeth

Heinz Heimsoeth

Znameniti njemački povjesničar filozofije (1886–1975), hrvatskomu čitatelj­stvu poznat ponajprije po svojoj dopuni standardnog te u različitim izdanjima dostupnoga Windelbandova udžbenika povijesti filozofije

Šest velikih tema zapadnjačke metafizike i kraj Srednjega vijeka

PDF-ovi

Klikni za povratak