Knjige

Cvijeta Pavlović

Šenoina poetika prevođenja

Traduktološka analiza Šenoinih prijevoda s francuskoga jezika

Frankofilija i frankofonija Augusta Šenoe, njegova poetika prevođenja, njegov prevoditeljski opus i stil te uloga i mjesto francuske književnosti u Viencu za njegova urednikovanja, teme su književno-povijesnih, poredbenih i traduktoloških studija o Augustu Šenoi objedinjenih u ovoj, drugoj knjizi mlade zagrebačke komparatistice Cvijete Pavlović. Njezin je zaključak da Šenoa prevođenjem francuskih autora suvremenicima ukazuje odakle trebaju učiti književno umijeće i koji su uzorni autori te da njegov sveukupan prevoditeljski, kritičarski i urednički rad označava prekretnicu i promjenu u hrvatskoj književnosti, otvaranje novih obzora i raskid s ovisnošću o njemačkim modelima.

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, , urednica Jelena Hekman, kolo XII, knj. 70. - Knjiga je opremljena bibliografijom i imenskim kazalom


Autori

Cvijeta Pavlović

Mlada zagrebačka komparatistica, autorica dviju knjiga o Šenoi i dvadesetak znanstveno-stručnih radova objavljenih u domaćoj periodici.

Šenoina poetika prevođenja

Klikni za povratak