Knjige

S onu stranu metafizike?

Friedrich Nietzsche: 'Tako je govorio Zaratustra'

Uredio DAMIR BARBARIĆ

Ako se složimo s tezom da početak i kraj svakog ozbiljnog studija filozofije predstavlja temeljito proučavanje klasičnih djela njezine sveukupne povijesti, onda se i filozofijski pristup Nietzscheovu mišljenju ne može ozbiljiti bez poznavanja cjeline njegova djela, a kao preduvjet takvu poznavanju javlja se odlučno metodičko odbacivanje predrasuda o Nietzscheu i o temeljnim pojmovima njegove filozofije. Tako govoraše Zaratustra djelo je koje zbog svojega višeslojnog jezika, stila pisanja i uporabe najrazličitijih načina obraćanja i kazivanja ostaje velikom, često i nepremostivom preprekom onima koji su se nedostatno pripremljeni okušavali u Nietzscheovu mišljenju, tako da primjereno vrednovanje Nietzscheova cjelokupna filozofiranja pred današnjom filozofijom stoji još uvijek kao bitna zadaća.

Pred takvom zadaćom našli su se i predavači na Šestoj Filozofskoj školi Matice hrvatske koja je pod naslovom »S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra« održana u rujnu prošle godine na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Ovaj zbornik obuhvaća većinu predavanja izloženih tom prilikom, no zbog naknadnih promišljenih i sročenih odgovora na kritike, napomene, dopune i sugestije iskazane u produktivnim i konstruktivnim raspravama što su se vodile među predavačima, studentima i ostalim sudionicima Škole, ovdje objavljeni radovi predstavljaju znatno dopunjene i prerađene te tematski i sadržajno produbljene tekstove spomenutih predavanja.

Biblioteka Zbornici i monografije, glavni urednik Luka Šeput, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Tiskara Zrinski (Čakovec). — Knjiga je opremljena imenskim kazalom, podacima o autorima te bilješkama i komentarima uz tekst

__________________________________________________________________________________________________________


»Filozofska škola Matice hrvatske osnovana je sa svrhom da intenzivnim i stručnim radom na klasičnim filozofijskim tekstovima studentima i doktorandima pruži dodatno izvannastavno obrazovanje. Prva tri dana Škole predavači izlažu i tumače određene teme i probleme vezane za odabrani tekst, nakon čega slijedi rasprava. Nakon izlaganja i tumačenja pojedinih dijelova teksta dva su dana predviđena za iscrpnu analizu određenih dijelova teksta. Tijekom toga seminarskog rada studenti i doktorandi imaju priliku naučiti kako sustavno i precizno iščitavati i tumačiti filozofijski tekst, dok je zadnji dan ostavljen za zajedničku završnu raspravu.« (Denis Novko, Filozofska istraživanja)


Ocjene i prikazi


S onu stranu metafizike?

PDF-ovi

Klikni za povratak