Knjige

Tanja Kuštović

Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima

Prva kroatistička i slavistička knjiga u cijelosti posvećena prilozima kao vrsti riječi bavi se komparativnom analizom uporabe priloga u hrvatskoglagoljskim liturgijskim, književnim i pravnim tekstovima srednjega vijeka (Hrvojev misal, Ročki misal, Mislal kneza Novaka, Vatikanski misal Illirico 4, Parišlka pjesmarica, Kolunićev zbornik, Akademijin korizmenjak, Istarski razvod). Opisima i oprimjerenjima svih vrsta priloga autorica je pridodala i rasprave o homonimiji i sinonimiji među prilozima te o njihovoj ulozi u izražavanju prostora, dokazujući istovremeno na nizu primjera kako riječi koje se u autoritativnim djelima označuju prilozima zapravo i nisu prilozi.

Biblioteka Hrvatska jezična baština. Novi niz, knj.2, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Stjepan Damjanović i Boris Kuzmić. - 7 c/b ilustracija i tablice u tekstu, bibliografija, bibliografske bilješke uz tekst, imensko kazalo.


Autori

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović

Tanja Kuštović (1971), jezikoslovka, paleokroatistica i paleoslavistica. Radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku na zagrebačkome Filozofskom fakultetu.

Prilozi u  hrvatskoglagoljskim tekstovima

PDF-ovi

Klikni za povratak