Knjige

Marko Kovačić

Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku

»S obzirom na to da mnogi egzonimi ne dolaze u hrvatski jezik iz jezika iz kojih u njega dolaze tuđice, njihov je put prilagodbe pun izazova. Tuđice iz jezika s kojima je hrvatski u dodiru naime prolaze već „uhodane“ procese prilagođavanja, a to ne može biti slučaj za sve egzonime. Osobit su izazov oni koji zbog geopolitičke aktualnosti naglo postanu relevantni za hrvatsku javnost, pa se u potrazi za brzim rješenjima često krše pravila koja su u ovoj knjizi jasno i precizno predstavljena. Monografija Marka Kovačića s jedne strane daje niz gotovih rješenja, ali i modele i principe koje korisnici mogu primijeniti na dosad neobrađene toponime. Autor ne nudi ad hoc rješenja, njegov je diskurs poziv na argumentiranu diskusiju, ali svakako nudi solidne temelje« (Kristian Novak).

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Romana Horvat, likovno oblikovanje Luka Gusić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Mediaprint - tiskara Hrastić  (Zagreb). — Knjiga je opremljena bilješkama i komentarima uz tekst te bibliografijom


Autori

Marko Kovačić

Marko Kovačić


Marko Kovačić (Zagreb, 1970), prevoditelj, lingvist i redaktor. Autor dviju knjiga i suradnik niza tiskanih i elektroničkih medija u kojima objavljuje i priređuje tekstove, televizijske i radijske priloge s temama iz lingvistike i teorije prevođenja

Prilagodba stranih toponima u hrvatskom jeziku

PDF-ovi

Klikni za povratak